HELÍSEK, Mojmír. Od elitního k masovému vysokému školství – a co na to NERV? (From the Elite Towards the Mass Tertiary Education: What Does NERV Think about It?). In Vladimír Čechák. Vzdělanostní společnost (věda a vzdělání ve 21. století). Sborník z 3. mezinárodní vědecké konference. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. p. 1-5, 5 pp. ISBN 978-80-7408-049-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Od elitního k masovému vysokému školství – a co na to NERV?
Name in Czech Od elitního k masovému vysokému školství – a co na to NERV?
Name (in English) From the Elite Towards the Mass Tertiary Education: What Does NERV Think about It?
Authors HELÍSEK, Mojmír.
Edition Praha, Vzdělanostní společnost (věda a vzdělání ve 21. století). Sborník z 3. mezinárodní vědecké konference. p. 1-5, 5 pp. 2011.
Publisher Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit University of Finance and Administration
ISBN 978-80-7408-049-4
Keywords (in Czech) Boloňský proces, Education at a Glance, soukromé vysoké školy, školné.
Keywords in English Bologna Process, Education at a Glance, private universities, tuition fees.
Tags AR 2010/2011, RIV_ne
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., učo 5013. Changed: 8/6/2020 22:20.
Abstract
Během 20 let došlo v ČR k přechodu od elitního k masovému a nakonec univerzálnímu vysokoškolskému studiu. Do rozporu se tak dostává kvantita s kvalitou vysokoškolského vzdělávání. Národní ekonomická rada vlády (NERV) i Dlouhodobý záměr rozvoje vysokého školství Ministerstva školství ČR chtějí kvantitativní nárůst počtu studentů zastavit. ČR by tím zůstala na polovině průměru vzdělanosti OECD. Ve kvantitativním nárůstu počtu studentů je proto nutno pokračovat. Přispěje to i ke všeobecné kultivovanosti mladé generace. Předpokladem tohoto nárůstu je zavedení školného na veřejných vysokých školách.
Abstract (in English)
The transformation from elite to mass and finally to the general university education in Czech Republic has been made over the past 20 years. The quantity and the quality of the university education get into the clash. The National Economic Council of the Government (NERV) and the Long-term development plan of Ministry of Education of the Czech Republic want to stop the quantitative increase of students. As a result, Czech Republic would be at a half of average of OECD scholarship. It is necessary to continue in quantitative increase of students. This will contribute to general politeness of young generation. The premise of this increase is the implementation of tuition fees at public universities.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Vzdelanostni_spolecnost_2011_-_Helisek.pdf Licence Creative Commons  File version Helísek, M. 8/6/2020

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., učo 5013
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 23/10/2020 02:33