HELÍSEK, Mojmír. Je diskuse k zavedení eura v ČR aktuální? (IS THE DISCUSSION ON THE INTRODUCTION OF THE EURO IN THE CZECH REPUBLIC STILL CURRENT?). In Vladislav Pavlát. Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. p. 1 - 9, 9 pp. ISBN 978-80-7408-050-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Je diskuse k zavedení eura v ČR aktuální?
Name in Czech Je diskuse k zavedení eura v ČR aktuální?
Name (in English) IS THE DISCUSSION ON THE INTRODUCTION OF THE EURO IN THE CZECH REPUBLIC STILL CURRENT?
Authors HELÍSEK, Mojmír.
Edition Praha, Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize, p. 1 - 9, 9 pp. 2011.
Publisher Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit University of Finance and Administration
ISBN 978-80-7408-050-0
Keywords (in Czech) euro, eurozóna, konvergenční kritéria, stabilita měnového kurzu, měnová krize
Keywords in English euro, euro area, convergence criteria, exchange rate stability, currency crisis
Tags AR 2010/2011, RIV_ne
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., učo 5013. Changed: 31/5/2020 20:01.
Abstract
Finanční krize a hospodářská recese zkomplikovala plnění podmínek přistoupení k eurozóně, konkrétně zejména kritéria rozpočtového deficitu. Zavedení eura se tím objektivně oddálilo. Euro však nelze odmítat s argumentem, že vede ke zvyšování deficitu veřejných financí nebo že neumožňuje stimulaci exportu. Hlavním důvodem pro přijetí jednotné měny zůstávají rostoucí propojenost české ekonomiky s ekonomikou eurozóny a potřeba stabilního kurzu. V tomto smyslu je diskuse nad brzkým zavedením eura stále aktuální.
Abstract (in English)
The financial crisis and economic recession complicated a filling of terms of accession to the euro area, especially budget deficit criterions. Implementation of euro has been objectively put off. It´s impossible to reject euro with argument that it cause a deficit of public finances or that it doesn´t allow a stimulation of export. Main cause for euro assumption stays increasing connection between Czech economy and euro area economy, and a need of stable exchange rate. In this sense the discussion about early euro implementation is still actual.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Financni_trahy_-_2011_-_Helisek.pdf   File version Helísek, M. 31/5/2020

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., učo 5013
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 14/7/2020 15:44