KREBS, Vojtěch. Solidarity and Equity in Social Systems. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, vol. 2011, No 3, p. 253-264. ISSN 1802-792X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Solidarity and Equity in Social Systems
Name in Czech Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech
Authors KREBS, Vojtěch.
Edition ACTA VŠFS, Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2011, 1802-792X.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit University of Finance and Administration
Keywords (in Czech) Solidarita; ekvivalence; sociální systémy
Keywords in English Solidarity; equivalence; social systems
Tags AR 2011/2012, recenzovaný časopis, RIV_ano
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Changed: 12/7/2012 14:46.
Abstract
Solidarity and equivalence are long-term issues in all social systems in advanced countries. At first glance it may appear that the two principles act against one another, though in reality there are lots of very close ties between them – to the extent that social systems are constructed as universal the principle of solidarity asserts itself, while to the extent that social systems are constructed according to levels of income from economic activities the principle of equivalence asserts itself. It is just the extent to which those individual principles should be enforced that makes it such a fundamental question when deciding on modifications to individual social systems. The paper is thinking of theoretical solutions of the principle of equivalence and solidarity and their use in individual social systems in the future. It brings arguments the extent of solidarity is too large and that is why the principle of equivalence needs to be strengthened.
Abstract (in Czech)
Solidarita a ekvivalence jsou dlouhodobým tématem všech sociálních systémů ve vyspělých zemích. Na první pohled se může jevit, že oba tyto principy působí proti sobě, ve skutečnosti však mezi nimi působí řada velmi úzkých vazeb – zatímco v míře, v níž jsou konstruovány sociální systémy jako univerzální, se uplatňuje princip solidarity, v míře, v níž jsou sociální systémy konstruovány v závislosti na výši příjmů z ekonomické aktivity, se uplatňuje princip ekvivalence. Příspěvek se zamýšlí nad teoretickými východisky principu ekvivalence a solidarity a jejich uplatnění v budoucnu v jednotlivých sociálních systémech. Přináší argumenty pro to, že rozsah solidarity je příliš velký a je nutno posilovat princip ekvivalence.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
408_11_vsfs_acta_3-2011_krebs.pdf  Vandová, B. 12/7/2012

Properties

Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3075/408_11_vsfs_acta_3-2011_krebs.pdf
Address for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/3075/408_11_vsfs_acta_3-2011_krebs.pdf
Address within Manager
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3075/408_11_vsfs_acta_3-2011_krebs.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/3075/408_11_vsfs_acta_3-2011_krebs.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 12/7/2012 14:45

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc., učo 14306
  • a concrete person Bc. Barbora Vandová, učo 25116
Attributes
 

408_11_vsfs_acta_3-2011_krebs.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3075/408_11_vsfs_acta_3-2011_krebs.pdf
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/3075/408_11_vsfs_acta_3-2011_krebs.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
180,7 KB
Hash md5
44a0ff654b91af6d3136ebae262bd139
Uploaded/Created
Thu 12/7/2012 14:45

408_11_vsfs_acta_3-2011_krebs.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3075/408_11_vsfs_acta_3-2011_krebs.txt
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/3075/408_11_vsfs_acta_3-2011_krebs.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
39,8 KB
Hash md5
1690d9d5a0730bd39ca30ad4d20a5940
Uploaded/Created
Thu 12/7/2012 14:46
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 7/8/2022 18:32