HELÍSEK, Mojmír. The Future of the Euro (review). ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, Vol. 6, No. 1, p. 80-82. ISSN 1802-792X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The Future of the Euro (review)
Name in Czech Budoucnost eura (recenze)
Authors HELÍSEK, Mojmír (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 2012.
Other information
Original language English
Type of outcome Review
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/04274644:_____/12:#0000003
Organization unit University of Finance and Administration
Keywords (in Czech) euro; eurozóna
Keywords in English euro; euro area
Tags AR 2011/2012, recenze
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., učo 5013. Changed: 16/11/2020 19:57.
Abstract
Philipp Bagus: Tragédia eura (The Tragedy of the Euro). Bratislava: Jaga Group 2011. 159 pages. ISBN 978-80-8076-093-9. The book stresses ideological aspects rather than economic arguments of the benefits and costs of the monetary union. Even in the conclusion, the author reiterates: “The Euro has succeeded in serving as a vehicle for centralization in Europe and for the French government’s goal of establishing a European Empire under its control - curbing the influence of the German state” (p. 129). The book does not include many economic arguments for or against the euro. Hence the primary benefit of the book may be the detailed empirical material on the development of the Greek debt crisis. And this is not at all bad; even this benefit should be appreciated.
Abstract (in Czech)
Philipp Bagus: Tragédia eura (The Tragedy of the Euro). Bratislava: Jaga Group 2011. 159 pages. ISBN 978-80-8076-093-9. Spíše než ekonomické argumenty přínosů a nákladů měnové unie jsou v knize zdůrazňovány ideologické aspekty. I v Závěru autor opakuje: „Euro dokázalo sloužit jako prostředek pro centralizaci v Evropě a pro cíl francouzské vlády zřídit evropskou říši pod její kontrolou - omezit vliv německého státu“ (p. 129). Ekonomických argumentů pro či proti euru zde mnoho není. Přínos této knihy tak lze vidět zejména v podrobném empirickém materiálu o vývoji řecké dluhové krize. A to není málo, i tento přínos je nutno ocenit.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
135_12_vsfs_acta_1-2012_helisek.pdf  Vandová, B. 12/7/2012

Properties

Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3077/135_12_vsfs_acta_1-2012_helisek.pdf
Address for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/3077/135_12_vsfs_acta_1-2012_helisek.pdf
Address within Manager
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3077/135_12_vsfs_acta_1-2012_helisek.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/3077/135_12_vsfs_acta_1-2012_helisek.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 12/7/2012 15:03

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., učo 5013
Attributes
 

135_12_vsfs_acta_1-2012_helisek.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3077/135_12_vsfs_acta_1-2012_helisek.pdf
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/3077/135_12_vsfs_acta_1-2012_helisek.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
170,1 KB
Hash md5
6636f3b4e61d0d8edd5873e196dec546
Uploaded/Created
Thu 12/7/2012 15:03

135_12_vsfs_acta_1-2012_helisek.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3077/135_12_vsfs_acta_1-2012_helisek.txt
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/3077/135_12_vsfs_acta_1-2012_helisek.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
7,8 KB
Hash md5
f159daa21abb215f7a2812582ebaf6c2
Uploaded/Created
Thu 12/7/2012 15:03
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 4/12/2021 04:40