VYCHOVÁ, Helena. Economic Stimulation of Demand in the Market of Adult Education. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 1, s. 029-060. ISSN 1802-792X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Economic Stimulation of Demand in the Market of Adult Education
Název česky Ekonomické nástroje poptávkové stimulace na trhu dalšího vzdělávání dospělých
Autoři VYCHOVÁ, Helena.
Vydání ACTA VŠFS, Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2011, 1802-792X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky rozvoj lidských zdrojů; další vzdělávání dospělých; finanční podpora vzdělávání
Klíčová slova anglicky human resource development; adult education; financial support for training
Štítky AR 2010/2011, recenzovaný časopis
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 19. 7. 2012 08:55.
Anotace
Permanent development of knowledge is one of the preventive tools in the fight with the current problems of rising unemployment and poor facilities knowledge of an aging workforce. Continuous improvement of skills helps to maintain and to return the workforce to the labor market and to move between different working positions with the necessary skills Active access of adults to the further education is influenced by a number of factors. The financial costs of further education are one of the major barriers to active participation of adults in further education. The present paper is devoted to an analysis of various supporting financial instruments focused on demand-side in the market of adult education, especially the individual demand for educational activities of citizens, employers and other interest groups. Processed analysis gives a detailed description of characteristics and mechanism of support instruments, the main risks and benefits associated with implementation of these tools.
Anotace česky
Permanentní znalostní rozvoj patří k preventivním nástrojům v boji s aktuálními problémy narůstající nezaměstnanosti a nevyhovující znalostní vybaveností stárnoucí pracovní síly. Neustálé zdokonalování dovedností napomáhá udržovat a navracet pracovní sílu na trh práce a formovat její schopnosti přecházet mezi pracovními pozicemi s odlišnými požadavky na potřebné dovednosti. Aktivní přístup dospělých k dalšímu vzdělávání je ovlivněn celou řadou faktorů. Výrazně negativně je v postojích dospělých – jako jedna z hlavních překážek aktivní účasti - hodnocena finanční nákladnost dalšího vzdělávání a pro usnadnění přístupu k dalšímu vzdělávání je požadováno její snížení. Předkládaná práce se proto věnuje analýze rozmanitých podpůrných finančních nástrojů poptávkové strany trhu dalšího vzdělávání, tedy především individuální poptávky po vzdělávacích aktivitách ze strany občanů, dále zaměstnavatelů a ostatních zájmových skupin. Zpracovaná analýza podává detailní charakteristiku mechanismu fungování jednotlivých podpůrných nástrojů, hlavních rizik a přínosů spojených s implementací nástrojů.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
ACTA_1_2011_Vychova.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Vandová, B. 19. 7. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3087/ACTA_1_2011_Vychova.pdf
Adresa ze světa
https://is.vsfs.cz/publication/3087/ACTA_1_2011_Vychova.pdf
Adresa do Správce
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3087/ACTA_1_2011_Vychova.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.vsfs.cz/publication/3087/ACTA_1_2011_Vychova.pdf?info
Vloženo
Čt 19. 7. 2012 08:55

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Bc. Barbora Vandová, učo 25116
Atributy
 

ACTA_1_2011_Vychova.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3087/ACTA_1_2011_Vychova.pdf
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/3087/ACTA_1_2011_Vychova.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
1012,7 KB
Hash md5
0d64bb46b70b38c2cd0ec453de6a2ea5
Vloženo
Čt 19. 7. 2012 08:55

ACTA_1_2011_Vychova.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3087/ACTA_1_2011_Vychova.txt
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/3087/ACTA_1_2011_Vychova.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
98,1 KB
Hash md5
7203ad1f5507a093eceefea77528301f
Vloženo
Čt 19. 7. 2012 09:32
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 2. 6. 2020 22:19