KRÁL, David. Information Security in Small and Medium-Sized Companies. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 1, s. 061-073. ISSN 1802-792X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Information Security in Small and Medium-Sized Companies
Název česky Bezpečnost informací v malých a středních firmách
Autoři KRÁL, David.
Vydání ACTA VŠFS, Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2011, 1802-792X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky bezpečnost informací; malé a střední firmy; analýza rizik; klíčová aktiva; bezpečnost procesů; lidské zdroje; bezpečnostní incidenty
Klíčová slova anglicky information security; small and medium-sized businesses; risk management; key assets; security of processes; human resources; security incidents
Štítky AR 2010/2011, recenzovaný časopis
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 19. 7. 2012 08:57.
Anotace
Information security doesn’t involve only large organizations. Small and medium-sized companies must closely examine this issue too, because they are increasingly threatened by cyber attacks. Many of them mistakenly believe, that security of their valuable data is sufficient, or that the attackers are not interested in them. Existing standards and methodologies for implementation and management of information security are often hard to transfer to the environment of small and medium-sized businesses, because these companies do not want, or are not able to observe a large bounty of prescribed procedures and regulations related to certification standards. The article offers a methodology of balanced information security for small and medium-sized businesses. It describes important areas of information security and defines the basic criteria for assessing the security quality of each of the key areas.
Anotace česky
Bezpečnost informací se netýká pouze velkých organizací. Také malé a střední firmy se musí touto problematikou intenzivně zabývat, protože se stále častěji stávají terčem kybernetických útoků. Mnohé se mylně domnívají, že zabezpečení jejich cenných dat je dostatečné, nebo že se o ně útočníci nezajímají. Stávající standardy a metodologie pro zavádění a řízení informační bezpečnosti není často možné jednoduše aplikovat do prostředí malých a středních firem, protože tyto firmy nechtějí, nebo nejsou schopné dodržovat velké kvantum předepsaných procedur a předpisů spojených s certifikací normy. Článek nabízí metodiku vyvážené informační bezpečnosti pro malé a střední firmy. Popisuje důležité oblasti informační bezpečnosti a definuje základní kritéria pro posouzení kvality zabezpečení každé z klíčových oblastí.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
ACTA_1_2011_Kral.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Vandová, B. 19. 7. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3088/ACTA_1_2011_Kral.pdf
Adresa ze světa
https://is.vsfs.cz/publication/3088/ACTA_1_2011_Kral.pdf
Adresa do Správce
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3088/ACTA_1_2011_Kral.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.vsfs.cz/publication/3088/ACTA_1_2011_Kral.pdf?info
Vloženo
Čt 19. 7. 2012 08:57

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Bc. Barbora Vandová, učo 25116
Atributy
 

ACTA_1_2011_Kral.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3088/ACTA_1_2011_Kral.pdf
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/3088/ACTA_1_2011_Kral.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
1,4 MB
Hash md5
a09c74d7058cb2632c4debf2249f19aa
Vloženo
Čt 19. 7. 2012 08:57

ACTA_1_2011_Kral.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3088/ACTA_1_2011_Kral.txt
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/3088/ACTA_1_2011_Kral.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
28,3 KB
Hash md5
068daedf7b07feadb23bd268b709d51b
Vloženo
Čt 19. 7. 2012 09:35
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 2. 6. 2020 22:16