ŠIROKÝ, Jan a Anna KOVÁŘOVÁ. The Causes of Changes in the Rates of Value Added Tax in the Czech Republic and their Possible Impacts. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010, roč. 2010, č. 2, s. 121-134. ISSN 1802-792X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Causes of Changes in the Rates of Value Added Tax in the Czech Republic and their Possible Impacts
Název česky Příčiny změn v sazbách daně z přidané hodnoty v České republice a jejich možné reflexe
Autoři ŠIROKÝ, Jan a Anna KOVÁŘOVÁ.
Vydání ACTA VŠFS, Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2010, 1802-792X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky daň z přidané hodnoty (DPH); sazby DPH; Evropská unie; komunitární právo; národní zájmy; spotřební koš; cenová hladina
Klíčová slova anglicky value added tax (VAT); VAT rates; European Union; Community law; national interests; consumer basket; price level
Štítky AR 2010/2011, recenzovaný časopis
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 19. 7. 2012 09:14.
Anotace
Value added tax is the most harmonized tax within the single internal market of the European Communities. Although Community law defines the basic constraints of the VAT legislative form in the Member States, Directive No. 2006/112/EC on the common system of value added tax, as amended, leaves a certain freedom for the Member States. One of the most visible characteristics of VAT is its rates, which are – while maintaining the established minimum limits – fully within the responsibility of Member States. This paper outlines - on the example of the Czech Republic and the VAT changes effective as at 1/1/2010 – the possibility of following the internal fiscal interests of the Czech Republic in the context of the economic crisis and the obligation to implement the directives of the Council. The aim of this text is to indicate, along with the increase of the public budget revenues, the further effects of changes in VAT rates on the consumer basket (and thus the price level) and the structure of household expenditures.
Anotace česky
Daň z přidané hodnoty je pro fungování jednotného vnitřního trhu Evropských společenství nejvíce harmonizovanou daní. I když komunitární právo vymezuje základní mantinely zákonné úpravy DPH v jednotlivých členských zemích, nechává směrnice Rady 2006/112/EC o společném systému daně z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, oblasti volné působnosti členských států. Jednou z nejviditelnějších charakteristik DPH jsou její sazby, které jsou - při zachování stanovených minimálních hranic - v kompetenci členských států. 1 This paper is a partial output of the project no. SP/2010064 within the Student Grant Competition. 122 Acta všfs, 2/2010, vol. 4 Stať se na příkladu České republiky a úprav DPH v této zemi účinných od 1. 1. 2010 snaží ukázat na sledování vlastních fiskálních zájmů České republiky v kontextu ekonomické krize a při povinnosti implementace směrnic Rady. Cílem textu je i naznačit další vlivy změn sazeb DPH - mimo zvýšení příjmů veřejných rozpočtů - na spotřební koš (a tím na cenovou hladinu) a strukturu výdajů domácností.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
2.clanek.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Vandová, B. 19. 7. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3090/2.clanek.pdf
Adresa ze světa
https://is.vsfs.cz/publication/3090/2.clanek.pdf
Adresa do Správce
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3090/2.clanek.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.vsfs.cz/publication/3090/2.clanek.pdf?info
Vloženo
Čt 19. 7. 2012 09:12

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Bc. Barbora Vandová, učo 25116
Atributy
 

2.clanek.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3090/2.clanek.pdf
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/3090/2.clanek.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
338,1 KB
Hash md5
535fc8e9530dcc2825e8cfd3f17564d0
Vloženo
Čt 19. 7. 2012 09:12

2.clanek.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3090/2.clanek.txt
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/3090/2.clanek.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
36,2 KB
Hash md5
a64ffd666baf20033652777fee1df8f9
Vloženo
Čt 19. 7. 2012 09:32
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 29. 10. 2020 08:30