ŠPÁNIK, Miroslav. The Prediction of the Impacts of the Euro Implementation on the Labour Price in the Slovak Republic - The View of Entrepreneurial Entities. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010, roč. 2010, č. 2, s. 163-174. ISSN 1802-792X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Prediction of the Impacts of the Euro Implementation on the Labour Price in the Slovak Republic - The View of Entrepreneurial Entities
Název česky Predikcia dopadov zavedenia eura v Slovenskej republike na cenu práce z pohladu podnikatelských subjektov
Autoři ŠPÁNIK, Miroslav.
Vydání ACTA VŠFS, Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2010, 1802-792X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky podnikateľské subjekty; zavedenie eura; eurozóna; hodnotenie práce; delfská metóda; globálna hospodárska kríza
Klíčová slova anglicky entrepreneurial entities; implementation of the euro; euro zone; evaluation of work; Delphi method; global economic crisis
Štítky AR 2010/2011, recenzovaný časopis
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 19. 7. 2012 09:28.
Anotace
The evaluation of the overall impact of the euro implementation on the national economy in the Slovak Republic is one year after its implementation as an official currency unreal1. This process will even be more complicated due to the fact that the change of national currency occurred in the period of the global economic crisis. The reduction in the use of existing production capacities, protectionism, rising unemployment2 and so called backward migration actively influence the labour market and hence the labour price. This article is devoted to analyzing the shift of views of selected experts from the corporate sector on the impact of the euro implementation and the resulting changes to the assessment of work and the determination of wages in the Slovak companies and in the overall economy of the country after the adoption of the single European currency in 2009. A long term research was executed in three phases: before and after fixing the conversion rate and nine month after the implementation of the euro in the Slovak Republic. The research reflected opinions before first real impacts of the global economic crisis as well as impacts before and after the implementation of a new currency. In the survey of subjective expert opinions, the author used the Delphi method and/or directed interview.
Anotace česky
Vyhodnotenie celkových dopadov prijatia eura v SR na národné hospodárstvo je rok po jeho zavedení ako oficiálnej meny ešte nereálne. Tento proces bude o to zložitejší, že k zmene národnej meny v SR došlo v období svetovej ekonomickej krízy. Zníženie využívania existujúcich výrobných kapacít, protekcionizmus, zvýšenie nezamestnanosti a tzv. spätná migrácia aktívne vplývajú na trh práce, teda aj na cenu práce. Príspevok je venovaný analýze posunu názorov vybraných odborníkov z podnikovej sféry na vplyv zavedenia eura a z nich vyplývajúcich zmien na hodnotenie práce a určovanie výšky miezd v slovenských podnikoch a v hospodárstve krajiny ako celku po prijatí spoločnej európskej meny v roku 2009. Dlhodobý prieskum bol realizovaný v troch etapách: pred a po stanovení konverzného kurzu a deväť mesiacov po zavedení eura v SR. Prieskum teda reflektoval názory pred prvými reálnymi dopadmi globálnej hospodárskej krízy, ako aj dopady pred a po zavedení novej meny. Autor použil pri prieskume subjektívnych vyjadrení expertov, resp. priblížení názorového spektra na danú problematiku - delfskú metódu, resp. riadený rozhovor.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
4.clanek.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Vandová, B. 19. 7. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3091/4.clanek.pdf
Adresa ze světa
https://is.vsfs.cz/publication/3091/4.clanek.pdf
Adresa do Správce
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3091/4.clanek.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.vsfs.cz/publication/3091/4.clanek.pdf?info
Vloženo
Čt 19. 7. 2012 09:27

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Bc. Barbora Vandová, učo 25116
Atributy
 

4.clanek.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3091/4.clanek.pdf
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/3091/4.clanek.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
401,3 KB
Hash md5
c5e925b417c0120fd1e40fac398da95f
Vloženo
Čt 19. 7. 2012 09:27

4.clanek.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3091/4.clanek.txt
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/3091/4.clanek.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
31,9 KB
Hash md5
9769a858f50de0aad0657355a5f1f3fe
Vloženo
Čt 19. 7. 2012 09:32
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 29. 10. 2020 08:08