HELÍSEK, Mojmír. Impacts of Financial Crisis on the Euro Introduction in the Czech Republic. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 5, č. 3, s. 220-240, 20 s. ISSN 1802-792X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Impacts of Financial Crisis on the Euro Introduction in the Czech Republic
Název česky DOPADY FINANČNÍ KRIZE NA ZAVEDENÍ EURA V ČESKÉ REPUBLICE
Autoři HELÍSEK, Mojmír.
Vydání ACTA VŠFS, Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2011, 1802-792X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky euro, eurozóna, rozšíření eurozóny, maastrichtská kritéria, nominální a reálná konvergence, stabilita měnového kurzu, procedura při nadměrném schodku, volatilita měnového kurzu
Klíčová slova anglicky euro, euro area, euro area enlargement, maastricht criteria, nominal and real convergence, exchange rate stability, excessive deficit procedure, exchange rate volatility
Štítky AR 2011/2012, recenzovaný časopis, RIV_ano
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., učo 5013. Změněno: 30. 5. 2020 23:40.
Anotace
This article deals with the issue of how the financial crisis and the economic recession influenced readiness of the Czech Republic to adopt the euro. Deficiency of the public finance has deepened and catch-up of the euro area price level has slowed down. The financial crisis and the recession have therefore complicated adoption of the euro and have delayed it. As the recession goes to its end, fulfilment of both criteria is improving. Besides, the article covers the question whether the financial crisis and the recession have influenced the expected benefits of the euro adoption. The interconnection of the Czech economy with the eurozone is examined, as well as the need of a stable exchange rate. The interconnection is strong and increasing. The long-term appreciation of the crown exchange rate reduces competitiveness of Czech exporters. In the case of the euro adoption, the trade relationships would be more stable than with the crown. The weighted variation coefficient expressing volatility of exchange rates showed with the crown existence (during 2007 – 2010) the value of 5.92%, with the crown replaced by the euro it would be only 2.68%.
Anotace česky
Článek se zabývá otázkou, jak finanční krize a hospodářská recese ovlivnily připravenost české ekonomiky na zavedení eura. Došlo k prohloubení deficitu veřejných financí a ke zpomalení v dohánění cenové hladiny eurozóny. Finanční krize a recese tak přijetí eura zkomplikovala a oddálila. Po odeznění recese se plnění obou kritérií zlepšuje. Dále je zkoumána otázka, zda finanční krize a recese ovlivnily očekávané přínosy zavedení eura. Zkoumána je propojenost české ekonomiky s eurozónou a potřeba stabilního měnového kurzu. Propojenost je vysoká a rostoucí. Dlouhodobá apreciace kurzu koruny oslabuje konkurenceschopnost českých exportérů. V případě zavedení eura by obchodní vztahy byly stabilnější, než v případě existence koruny. Vážený variační koeficient, vyjadřující volatilitu měnových kurzů, vykázal v případě existence koruny (v letech 2007 – 2010) hodnotu 5,92 %, v případě nahrazení koruny eurem by to bylo pouze 2,68 %.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
ACTA_VSFS_-_3_-_2011_-_Helisek.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Helísek, M. 30. 5. 2020

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3109/ACTA_VSFS_-_3_-_2011_-_Helisek.pdf
Adresa ze světa
https://is.vsfs.cz/publication/3109/ACTA_VSFS_-_3_-_2011_-_Helisek.pdf
Adresa do Správce
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3109/ACTA_VSFS_-_3_-_2011_-_Helisek.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.vsfs.cz/publication/3109/ACTA_VSFS_-_3_-_2011_-_Helisek.pdf?info
Vloženo
So 30. 5. 2020 23:42

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., učo 5013
Atributy
 

ACTA_VSFS_-_3_-_2011_-_Helisek.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3109/ACTA_VSFS_-_3_-_2011_-_Helisek.pdf
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/3109/ACTA_VSFS_-_3_-_2011_-_Helisek.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
290,8 KB
Hash md5
3e0cd976a4e2d25574ee8fdcf8673913
Vloženo
So 30. 5. 2020 23:42

ACTA_VSFS_-_3_-_2011_-_Helisek.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3109/ACTA_VSFS_-_3_-_2011_-_Helisek.txt
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/3109/ACTA_VSFS_-_3_-_2011_-_Helisek.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
53,6 KB
Hash md5
0b6f615758d3b8096d0a34daf9167ef0
Vloženo
So 30. 5. 2020 23:45
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 27. 1. 2021 21:15