HELÍSEK, Mojmír. Impacts of Financial Crisis on the Euro Introduction in the Czech Republic. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 5, č. 3, p. 220-240. ISSN 1802-792X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Impacts of Financial Crisis on the Euro Introduction in the Czech Republic
Name in Czech DOPADY FINANČNÍ KRIZE NA ZAVEDENÍ EURA V ČESKÉ REPUBLICE
Authors HELÍSEK, Mojmír.
Edition ACTA VŠFS, Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2011, 1802-792X.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit University of Finance and Administration
Keywords (in Czech) euro, eurozóna, rozšíření eurozóny, maastrichtská kritéria, nominální a reálná konvergence, stabilita měnového kurzu, procedura při nadměrném schodku, volatilita měnového kurzu
Keywords in English euro, euro area, euro area enlargement, maastricht criteria, nominal and real convergence, exchange rate stability, excessive deficit procedure, exchange rate volatility
Tags AR 2011/2012, recenzovaný časopis, RIV_ano
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., učo 5013. Changed: 30/5/2020 23:40.
Abstract
This article deals with the issue of how the financial crisis and the economic recession influenced readiness of the Czech Republic to adopt the euro. Deficiency of the public finance has deepened and catch-up of the euro area price level has slowed down. The financial crisis and the recession have therefore complicated adoption of the euro and have delayed it. As the recession goes to its end, fulfilment of both criteria is improving. Besides, the article covers the question whether the financial crisis and the recession have influenced the expected benefits of the euro adoption. The interconnection of the Czech economy with the eurozone is examined, as well as the need of a stable exchange rate. The interconnection is strong and increasing. The long-term appreciation of the crown exchange rate reduces competitiveness of Czech exporters. In the case of the euro adoption, the trade relationships would be more stable than with the crown. The weighted variation coefficient expressing volatility of exchange rates showed with the crown existence (during 2007 – 2010) the value of 5.92%, with the crown replaced by the euro it would be only 2.68%.
Abstract (in Czech)
Článek se zabývá otázkou, jak finanční krize a hospodářská recese ovlivnily připravenost české ekonomiky na zavedení eura. Došlo k prohloubení deficitu veřejných financí a ke zpomalení v dohánění cenové hladiny eurozóny. Finanční krize a recese tak přijetí eura zkomplikovala a oddálila. Po odeznění recese se plnění obou kritérií zlepšuje. Dále je zkoumána otázka, zda finanční krize a recese ovlivnily očekávané přínosy zavedení eura. Zkoumána je propojenost české ekonomiky s eurozónou a potřeba stabilního měnového kurzu. Propojenost je vysoká a rostoucí. Dlouhodobá apreciace kurzu koruny oslabuje konkurenceschopnost českých exportérů. V případě zavedení eura by obchodní vztahy byly stabilnější, než v případě existence koruny. Vážený variační koeficient, vyjadřující volatilitu měnových kurzů, vykázal v případě existence koruny (v letech 2007 – 2010) hodnotu 5,92 %, v případě nahrazení koruny eurem by to bylo pouze 2,68 %.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
ACTA_VSFS_-_3_-_2011_-_Helisek.pdf Licence Creative Commons  File version Helísek, M. 30/5/2020

Properties

Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3109/ACTA_VSFS_-_3_-_2011_-_Helisek.pdf
Address for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/3109/ACTA_VSFS_-_3_-_2011_-_Helisek.pdf
Address within Manager
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3109/ACTA_VSFS_-_3_-_2011_-_Helisek.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/3109/ACTA_VSFS_-_3_-_2011_-_Helisek.pdf?info
Uploaded/Created
Sat 30/5/2020 23:42

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., učo 5013
Attributes
 

ACTA_VSFS_-_3_-_2011_-_Helisek.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3109/ACTA_VSFS_-_3_-_2011_-_Helisek.pdf
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/3109/ACTA_VSFS_-_3_-_2011_-_Helisek.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
290,8 KB
Hash md5
3e0cd976a4e2d25574ee8fdcf8673913
Uploaded/Created
Sat 30/5/2020 23:42

ACTA_VSFS_-_3_-_2011_-_Helisek.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3109/ACTA_VSFS_-_3_-_2011_-_Helisek.txt
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/3109/ACTA_VSFS_-_3_-_2011_-_Helisek.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
53,6 KB
Hash md5
0b6f615758d3b8096d0a34daf9167ef0
Uploaded/Created
Sat 30/5/2020 23:45
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 2/12/2020 16:48