PRUŠVIC, David. Interaction between Monetary and Fiscal Policy in a Small Open Economy with Autonomous Monetary Policy and Fiscal Policy Rule. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, vol. 2008, No 1, p. 56-79. ISSN 1802-792X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Interaction between Monetary and Fiscal Policy in a Small Open Economy with Autonomous Monetary Policy and Fiscal Policy Rule
Name in Czech Interakce měnové a fiskální politiky v malé otevřené ekonomice v systému s autonomní měnovou politikou a fiskálním pravidlem
Authors PRUŠVIC, David.
Edition ACTA VŠFS, Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2008, 1802-792X.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit University of Finance and Administration
Keywords (in Czech) Fiskální politika; měnová politika; fiskální pravidlo; monetární pravidlo; koordinace; otevřená
Keywords in English Fiscal Policy; Monetary Policy; Fiscal Policy Rule; Monetary Policy Rule; Interaction; Open Economy; Inflation Targeting
Tags AR 2007/2008, recenzovaný časopis
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Changed: 24/7/2012 15:10.
Abstract
The study discusses central bank’s and government’s behaviour in a small open economy with a strong autonomous monetary policy and fiscal policy restricted by fiscal policy rule. Composed model thus fully corresponds to the Czech reality, where the Czech National Bank’s independency is evaluated as a very strong one, its monetary-policy regime is inflation targeting and Czech public finance, or the General Government Sector’s finance (according to the system of national accounts ESA 95), must follow fiscal policy rules of the Stability and Growth Pact. It simply claims deficits not to exceed the 3% level of GDP and public debt should remain below the 60% of GDP limit. Because the Czech economy is not confronted with the “excessive debt” problem and it seems it won’t be for a few years, the analysis focuses an attention especially on deficit limit criteria. The last part of the study is denoted to the common monetary policy and individual fiscal policy problematic, again from the small open economy point of view. The study could contribute to solution of the question, what fiscal policy should be practiced before and after the Economic and Monetary Union entrance.
Abstract (in Czech)
Studie se zabývá chováním centrální banky a vlády v malé otevřené ekonomice s výrazně autonomní měnovou politikou a fiskální politikou omezenou fiskálním pravidlem. Sestavený model tak plně koresponduje s českou realitou, kdy nezávislost České národní banky je hodnocena jako poměrně vysoká, jejím měnově-politickým režimem je cílování inflace, a české veřejné rozpočty, respektive finance sektoru vládních institucí, v terminologii systému národních účtů, podléhají fiskálním pravidlům Paktu stability a růstu, jenž ve zjednodušené formě požaduje vyvarovat se nadměrným deficitům stanoveným na úrovni 3 % HDP a nepřekročit hodnotu dluhové kvóty ve výši 60 %. Protože česká soustava veřejných financí není v současné době konfrontována problémem překročení referenční hodnoty podílu dluhu na HDP a zřejmě několik let nebude, soustřeďuje se analýza zejména na kritérium deficitní. Poslední část je věnována problematice interakce společné měnové politiky Hospodářské a měnové unie a individuální politiky fiskální, opět z pohledu malé ekonomiky. Výstup studie může přispět k řešení otázky, jakou fiskální politiku provádět před a po vstupu do Hospodářské a měnové unie, ve které Evropská centrální banka plní pro všechny členské státy shodnou měnově-politickou úlohu.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
ACTA_1_2008_Prusvic.pdf Licence Creative Commons  File version Vandová, B. 24/7/2012

Properties

Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3176/ACTA_1_2008_Prusvic.pdf
Address for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/3176/ACTA_1_2008_Prusvic.pdf
Address within Manager
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3176/ACTA_1_2008_Prusvic.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/3176/ACTA_1_2008_Prusvic.pdf?info
Uploaded/Created
Tue 24/7/2012 15:09

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Bc. Barbora Vandová, učo 25116
Attributes
 

ACTA_1_2008_Prusvic.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3176/ACTA_1_2008_Prusvic.pdf
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/3176/ACTA_1_2008_Prusvic.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
1,1 MB
Hash md5
85a4d752bae81aa6d3e0258016011cd8
Uploaded/Created
Tue 24/7/2012 15:09

ACTA_1_2008_Prusvic.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3176/ACTA_1_2008_Prusvic.txt
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/3176/ACTA_1_2008_Prusvic.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
49,6 KB
Hash md5
f3735942478c9a53a7d07dc7defa0955
Uploaded/Created
Tue 24/7/2012 15:10
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 20/4/2021 19:14