Informační systém VŠFS
HORVÁTH, Roman. Monetary Policy Stance and Future Inflation: The Case of Czech Republic. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, roč. 2008, č. 1, s. 80-106. ISSN 1802-792X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Monetary Policy Stance and Future Inflation: The Case of Czech Republic
Název česky Měnová politika a budoucí inflace: Evidence pro Českou republiku
Autoři HORVÁTH, Roman.
Vydání ACTA VŠFS, Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2008, 1802-792X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky politicky neutrální úroková míra; Taylorovo pravidlo; model s časově proměnlivými parametry a endogenními regresory
Klíčová slova anglicky policy neutral rate; Taylor rule; time-varying parameter model with endogenous regressors
Štítky AR 2007/2008, recenzovaný časopis
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 25. 7. 2012 11:52.
Anotace
This paper examines time-varying policy neutral interest rate in real time for the Czech Republic in 2001:1-2006:09 estimating various specifications of simple Taylor-type monetary policy rules. For this reason, we apply a structural time-varying parameter model with endogenous regressors. The results indicate that policy neutral rate gradually decreased over sample period to the levels comparable to those of in the euro area. Next, we propose a measure of monetary policy stance based on a difference between the actual interest rate and estimated policy neutral rate and find it a useful predictor of the level as well as change of future inflation rate.
Anotace česky
Tento článek analyzuje politicky neutrální („rovnovážnou“) úrokovou míru s tzv. daty v reálném čase v České republice od 2001:1 do 2006:09 na základě odhadů různých specifikací Taylorova pravidla. Aplikujeme strukturální model s časově proměnlivými parametry a s endogenními regresory, abychom vyhodnotili fluktuace politicky neutrální sazby v čase. Nalézáme, že politicky neutrální sazba v čase klesá na úroveň srovnatelnou se zeměmi eurozóny. Dále navrhujeme způsob měření nastavení měnové politiky založeném na rozdílu mezi skutečnou úrokovou mírou a námi odhadnutou politicky neutrální sazbou a nalézáme, že tímto způsobem jsme schopni dobře predikovat budoucí inflaci i budoucí změnu inflace.
Zobrazeno: 7. 3. 2021 03:27