HORVÁTH, Roman. Monetary Policy Stance and Future Inflation: The Case of Czech Republic. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, vol. 2008, No 1, p. 80-106. ISSN 1802-792X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Monetary Policy Stance and Future Inflation: The Case of Czech Republic
Name in Czech Měnová politika a budoucí inflace: Evidence pro Českou republiku
Authors HORVÁTH, Roman.
Edition ACTA VŠFS, Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2008, 1802-792X.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit University of Finance and Administration
Keywords (in Czech) politicky neutrální úroková míra; Taylorovo pravidlo; model s časově proměnlivými parametry a endogenními regresory
Keywords in English policy neutral rate; Taylor rule; time-varying parameter model with endogenous regressors
Tags AR 2007/2008, recenzovaný časopis
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Changed: 25. 7. 2012 11:52.
Abstract
This paper examines time-varying policy neutral interest rate in real time for the Czech Republic in 2001:1-2006:09 estimating various specifications of simple Taylor-type monetary policy rules. For this reason, we apply a structural time-varying parameter model with endogenous regressors. The results indicate that policy neutral rate gradually decreased over sample period to the levels comparable to those of in the euro area. Next, we propose a measure of monetary policy stance based on a difference between the actual interest rate and estimated policy neutral rate and find it a useful predictor of the level as well as change of future inflation rate.
Abstract (in Czech)
Tento článek analyzuje politicky neutrální („rovnovážnou“) úrokovou míru s tzv. daty v reálném čase v České republice od 2001:1 do 2006:09 na základě odhadů různých specifikací Taylorova pravidla. Aplikujeme strukturální model s časově proměnlivými parametry a s endogenními regresory, abychom vyhodnotili fluktuace politicky neutrální sazby v čase. Nalézáme, že politicky neutrální sazba v čase klesá na úroveň srovnatelnou se zeměmi eurozóny. Dále navrhujeme způsob měření nastavení měnové politiky založeném na rozdílu mezi skutečnou úrokovou mírou a námi odhadnutou politicky neutrální sazbou a nalézáme, že tímto způsobem jsme schopni dobře predikovat budoucí inflaci i budoucí změnu inflace.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
ACTA_1_2008_Horvath.pdf Licence Creative Commons  File version Vandová, B. 25. 7. 2012

Properties

Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3182/ACTA_1_2008_Horvath.pdf
Address for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/3182/ACTA_1_2008_Horvath.pdf
Address within Manager
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3182/ACTA_1_2008_Horvath.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/3182/ACTA_1_2008_Horvath.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 25. 7. 2012 11:51

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Bc. Barbora Vandová, učo 25116
Attributes
 

ACTA_1_2008_Horvath.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3182/ACTA_1_2008_Horvath.pdf
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/3182/ACTA_1_2008_Horvath.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
1,4 MB
Hash md5
1eac35d41de1365b41887bef515ecb73
Uploaded/Created
Wed 25. 7. 2012 11:51

ACTA_1_2008_Horvath.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3182/ACTA_1_2008_Horvath.txt
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/3182/ACTA_1_2008_Horvath.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
63,4 KB
Hash md5
009c4265a6755b34cfa189722f60110e
Uploaded/Created
Wed 25. 7. 2012 11:55
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 22. 6. 2021 12:07