ŠTĚPÁNEK, Pavel. Maastrichtská fiskální kritéria: užitečný nástroj nebo neefektivní zátěž? ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2007, roč. 2007, č. 2, s. 60-64. ISSN 1802-792X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Maastrichtská fiskální kritéria: užitečný nástroj nebo neefektivní zátěž?
Název anglicky Maastricht Fiscal Criteria: a Useful Instrument or inefficient Burden?
Autoři ŠTĚPÁNEK, Pavel.
Vydání ACTA VŠFS, Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2007, 1802-792X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky fiskální pravidla; konvergenční kritéria; Maastrichtská fiskální kritéria
Klíčová slova anglicky fiscal rules; covergence criteria; Maastricht fiscal criteria
Štítky AR 2007/2008
Změnil Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 27. 7. 2012 08:14.
Anotace
Existuje množství faktorů, které ovlivňují roli a výběr fiskálních kritérií v koncipování a prosazování fiskální politiky. Jsou jimi volební systémy, institucionální uspořádání veřejných rozpočtů a rozpočtového procesu, administrativní uspořádání země apod. Zkušenost ukazuje, že pokud je vůle a daří se účinně prosazovat fiskální pravidla, posiluje se tím důvěryhodnost fiskální politiky jako takové. Maastrichtská fiskální kritéria vznikla na počátku minulé dekády a od počátku své existence byla terčem kritiky, zejména pro jejich necitlivost k průběhu ekonomického cyklu a ke strukturálním odlišnostem jednotlivých členských ekonomik Evropské unie. Většina nových členů unie prochází obdobím rychlého ekonomického růstu, opírajícího se o konvergenci úrovní produktivity. Tyto země by mohly žít s vyššími fiskálními deficity, aniž by docházelo k relativnímu růstu veřejného dluhu. Ve většině, pokud ne ve všech těchto zemích, však neproběhly dostačující fiskální reformy: to znemožňuje seriozní zahájení debaty uvnitř a s EU o udržitelnosti historicky nastavených hodnot Maastrichtských fiskálních kritérií.
Anotace anglicky
There is quite an extensive variety of factors underlying decisions on the set-up and use of fiscal rules, such as election systems, forms of governments, institutional and administrative set-ups, democratic traditions etc. Experience suggests, that a proper enforcement of the rules contributes to increase the credibility of fiscal policies as such. The Maastricht fiscal criteria have been agreed upon already fifteen years ago. They reflect economic and fiscal conditions of the EEC countries in the early years of the previous decade and, since, they have attracted a lot of criticism for not being sensible enough to the variations of the business cycle and to the structural specificities of the EU countries. Most of the new EU members experience rapid economic growth, based on catching-up productivity levels. These countries could live with higher fiscal deficits while at the same time avoiding increasing relative public debt levels. Yet, there is plenty of unfinished business on the fiscal reform front in most, if not all, of those countries, making impossible for them to seriously launch the debate with the EC on the suitability of the specific values of the Maastricht fiscal criteria.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
ACTA_2_2007_Stepanek.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Vandová, B. 25. 7. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3185/ACTA_2_2007_Stepanek.pdf
Adresa ze světa
https://is.vsfs.cz/publication/3185/ACTA_2_2007_Stepanek.pdf
Adresa do Správce
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3185/ACTA_2_2007_Stepanek.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.vsfs.cz/publication/3185/ACTA_2_2007_Stepanek.pdf?info
Vloženo
St 25. 7. 2012 13:46

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. Pavel Štěpánek, CSc., učo 14874
  • osoba Bc. Barbora Vandová, učo 25116
Atributy
 

ACTA_2_2007_Stepanek.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3185/ACTA_2_2007_Stepanek.pdf
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/3185/ACTA_2_2007_Stepanek.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
162 KB
Hash md5
d190b1974ca2a19a2b609167c95133ed
Vloženo
St 25. 7. 2012 13:46

ACTA_2_2007_Stepanek.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3185/ACTA_2_2007_Stepanek.txt
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/3185/ACTA_2_2007_Stepanek.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
15,7 KB
Hash md5
982fd786ba921f25531015a39e2877c5
Vloženo
St 25. 7. 2012 13:47
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 14. 7. 2020 15:13