ŠTĚPÁNEK, Pavel. Maastrichtská fiskální kritéria: užitečný nástroj nebo neefektivní zátěž? (Maastricht Fiscal Criteria: a Useful Instrument or inefficient Burden?). ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2007, vol. 2007, No 2, p. 60-64. ISSN 1802-792X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Maastrichtská fiskální kritéria: užitečný nástroj nebo neefektivní zátěž?
Name (in English) Maastricht Fiscal Criteria: a Useful Instrument or inefficient Burden?
Authors ŠTĚPÁNEK, Pavel.
Edition ACTA VŠFS, Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2007, 1802-792X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit University of Finance and Administration
Keywords (in Czech) fiskální pravidla; konvergenční kritéria; Maastrichtská fiskální kritéria
Keywords in English fiscal rules; covergence criteria; Maastricht fiscal criteria
Tags AR 2007/2008
Changed by Changed by: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Changed: 27. 7. 2012 08:14.
Abstract
Existuje množství faktorů, které ovlivňují roli a výběr fiskálních kritérií v koncipování a prosazování fiskální politiky. Jsou jimi volební systémy, institucionální uspořádání veřejných rozpočtů a rozpočtového procesu, administrativní uspořádání země apod. Zkušenost ukazuje, že pokud je vůle a daří se účinně prosazovat fiskální pravidla, posiluje se tím důvěryhodnost fiskální politiky jako takové. Maastrichtská fiskální kritéria vznikla na počátku minulé dekády a od počátku své existence byla terčem kritiky, zejména pro jejich necitlivost k průběhu ekonomického cyklu a ke strukturálním odlišnostem jednotlivých členských ekonomik Evropské unie. Většina nových členů unie prochází obdobím rychlého ekonomického růstu, opírajícího se o konvergenci úrovní produktivity. Tyto země by mohly žít s vyššími fiskálními deficity, aniž by docházelo k relativnímu růstu veřejného dluhu. Ve většině, pokud ne ve všech těchto zemích, však neproběhly dostačující fiskální reformy: to znemožňuje seriozní zahájení debaty uvnitř a s EU o udržitelnosti historicky nastavených hodnot Maastrichtských fiskálních kritérií.
Abstract (in English)
There is quite an extensive variety of factors underlying decisions on the set-up and use of fiscal rules, such as election systems, forms of governments, institutional and administrative set-ups, democratic traditions etc. Experience suggests, that a proper enforcement of the rules contributes to increase the credibility of fiscal policies as such. The Maastricht fiscal criteria have been agreed upon already fifteen years ago. They reflect economic and fiscal conditions of the EEC countries in the early years of the previous decade and, since, they have attracted a lot of criticism for not being sensible enough to the variations of the business cycle and to the structural specificities of the EU countries. Most of the new EU members experience rapid economic growth, based on catching-up productivity levels. These countries could live with higher fiscal deficits while at the same time avoiding increasing relative public debt levels. Yet, there is plenty of unfinished business on the fiscal reform front in most, if not all, of those countries, making impossible for them to seriously launch the debate with the EC on the suitability of the specific values of the Maastricht fiscal criteria.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
ACTA_2_2007_Stepanek.pdf Licence Creative Commons  File version Vandová, B. 25. 7. 2012

Properties

Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3185/ACTA_2_2007_Stepanek.pdf
Address for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/3185/ACTA_2_2007_Stepanek.pdf
Address within Manager
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3185/ACTA_2_2007_Stepanek.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/3185/ACTA_2_2007_Stepanek.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 25. 7. 2012 13:46

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Ing. Pavel Štěpánek, CSc., učo 14874
  • a concrete person Bc. Barbora Vandová, učo 25116
Attributes
 

ACTA_2_2007_Stepanek.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3185/ACTA_2_2007_Stepanek.pdf
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/3185/ACTA_2_2007_Stepanek.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
162 KB
Hash md5
d190b1974ca2a19a2b609167c95133ed
Uploaded/Created
Wed 25. 7. 2012 13:46

ACTA_2_2007_Stepanek.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3185/ACTA_2_2007_Stepanek.txt
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/3185/ACTA_2_2007_Stepanek.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
15,7 KB
Hash md5
982fd786ba921f25531015a39e2877c5
Uploaded/Created
Wed 25. 7. 2012 13:47
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 26. 11. 2020 19:32