VALENČÍK, Radim a Rafik BEDRETDINOV. Investování do lidského kapitálu a vzdělanostní společnost. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2007, roč. 2007, č. 1, s. 49-73. ISSN 1802-792X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Investování do lidského kapitálu a vzdělanostní společnost
Název anglicky Investing in Human Capital and Knowledge Society
Autoři VALENČÍK, Radim a Rafik BEDRETDINOV.
Vydání ACTA VŠFS, Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2007, 1802-792X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky znalostní společnost; investice do lidského kapitálu; investice do sociálního kapitálu
Klíčová slova anglicky knowledge society; investing in human capital; investing in social capital
Štítky AR 2006/2007, odborný časopis
Změnil Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 27. 7. 2012 08:13.
Anotace
Žijeme v období zrodu vzdělanostní společnosti. V tomto období zásadním způsobem roste význam investování do lidského kapitálu i význam efektivnosti tohoto investování, z čehož vyplývají požadavky na adekvátní způsob a formy financování těchto investic. Jde o investice sloužící k nabývání a uchování lidského kapitálu, tj. k rozvoji a uchování lidských schopností, které jsou následně využívány na profesních trzích a oceňovány těmito trhy. Sociální kapitál hraje důležitou úlohu v procesu efektivního využití lidského kapitálu. Formování znalostní společnosti má mnoho společných rysů s průmyslovou revolucí. V současnosti další pokrok v tomto směru je spjat s vývojem amerického systému univerzitního vzdělání. V podmínkách ČR obdobný systém již byl navržen a směřuje ke zvýšení vzdělanostního servisu a k podpoře vzniku znalostní společnosti.
Anotace anglicky
We are living in a period of knowledge society genesis. That means growing significance of investing in human capital and increasing importance of its effectiveness, which results in requirements for adequate way and forms of its funding. Those investments are then instrumental to acquisition and preservation of human capital and they mean such development and preservation of human skills that can be consequently used and valued on profession markets. Social capital plays an important role at human capital use. Formation of knowledge society has a number of traits that are comparable to an industrial revolution. Today the process is linked mainly to the development of US university educational system. Under the Czech Republic conditions such form of university system was proposed to heighten the quality of educational services and support trends of knowledge society genesis.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
ACTA_1_2007_Valencik_Bedretdinov.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Vandová, B. 25. 7. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3186/ACTA_1_2007_Valencik_Bedretdinov.pdf
Adresa ze světa
https://is.vsfs.cz/publication/3186/ACTA_1_2007_Valencik_Bedretdinov.pdf
Adresa do Správce
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3186/ACTA_1_2007_Valencik_Bedretdinov.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.vsfs.cz/publication/3186/ACTA_1_2007_Valencik_Bedretdinov.pdf?info
Vloženo
St 25. 7. 2012 14:09

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Bc. Barbora Vandová, učo 25116
  • osoba doc. Radim Valenčík, CSc., učo 5050
  • osoba PhDr. Rafik Bedretdinov, CSc., učo 7824
Atributy
 

ACTA_1_2007_Valencik_Bedretdinov.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3186/ACTA_1_2007_Valencik_Bedretdinov.pdf
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/3186/ACTA_1_2007_Valencik_Bedretdinov.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
315,1 KB
Hash md5
863c2e0e265a9a09ce56db826f5f2b1c
Vloženo
St 25. 7. 2012 14:09

ACTA_1_2007_Valencik_Bedretdinov.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3186/ACTA_1_2007_Valencik_Bedretdinov.txt
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/3186/ACTA_1_2007_Valencik_Bedretdinov.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
71,3 KB
Hash md5
d59fd0df575d2279e66c383fbcac3ef9
Vloženo
St 25. 7. 2012 14:11
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 15. 5. 2021 05:11