VALENČÍK, Radim and Rafik BEDRETDINOV. Investování do lidského kapitálu a vzdělanostní společnost (Investing in Human Capital and Knowledge Society). ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2007, vol. 2007, No 1, p. 49-73. ISSN 1802-792X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Investování do lidského kapitálu a vzdělanostní společnost
Name (in English) Investing in Human Capital and Knowledge Society
Authors VALENČÍK, Radim and Rafik BEDRETDINOV.
Edition ACTA VŠFS, Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2007, 1802-792X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit University of Finance and Administration
Keywords (in Czech) znalostní společnost; investice do lidského kapitálu; investice do sociálního kapitálu
Keywords in English knowledge society; investing in human capital; investing in social capital
Tags AR 2006/2007, odborný časopis
Changed by Changed by: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Changed: 27. 7. 2012 08:13.
Abstract
Žijeme v období zrodu vzdělanostní společnosti. V tomto období zásadním způsobem roste význam investování do lidského kapitálu i význam efektivnosti tohoto investování, z čehož vyplývají požadavky na adekvátní způsob a formy financování těchto investic. Jde o investice sloužící k nabývání a uchování lidského kapitálu, tj. k rozvoji a uchování lidských schopností, které jsou následně využívány na profesních trzích a oceňovány těmito trhy. Sociální kapitál hraje důležitou úlohu v procesu efektivního využití lidského kapitálu. Formování znalostní společnosti má mnoho společných rysů s průmyslovou revolucí. V současnosti další pokrok v tomto směru je spjat s vývojem amerického systému univerzitního vzdělání. V podmínkách ČR obdobný systém již byl navržen a směřuje ke zvýšení vzdělanostního servisu a k podpoře vzniku znalostní společnosti.
Abstract (in English)
We are living in a period of knowledge society genesis. That means growing significance of investing in human capital and increasing importance of its effectiveness, which results in requirements for adequate way and forms of its funding. Those investments are then instrumental to acquisition and preservation of human capital and they mean such development and preservation of human skills that can be consequently used and valued on profession markets. Social capital plays an important role at human capital use. Formation of knowledge society has a number of traits that are comparable to an industrial revolution. Today the process is linked mainly to the development of US university educational system. Under the Czech Republic conditions such form of university system was proposed to heighten the quality of educational services and support trends of knowledge society genesis.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
ACTA_1_2007_Valencik_Bedretdinov.pdf Licence Creative Commons  File version Vandová, B. 25. 7. 2012

Properties

Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3186/ACTA_1_2007_Valencik_Bedretdinov.pdf
Address for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/3186/ACTA_1_2007_Valencik_Bedretdinov.pdf
Address within Manager
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3186/ACTA_1_2007_Valencik_Bedretdinov.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/3186/ACTA_1_2007_Valencik_Bedretdinov.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 25. 7. 2012 14:09

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Bc. Barbora Vandová, učo 25116
  • a concrete person doc. Radim Valenčík, CSc., učo 5050
  • a concrete person PhDr. Rafik Bedretdinov, CSc., učo 7824
Attributes
 

ACTA_1_2007_Valencik_Bedretdinov.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3186/ACTA_1_2007_Valencik_Bedretdinov.pdf
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/3186/ACTA_1_2007_Valencik_Bedretdinov.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
315,1 KB
Hash md5
863c2e0e265a9a09ce56db826f5f2b1c
Uploaded/Created
Wed 25. 7. 2012 14:09

ACTA_1_2007_Valencik_Bedretdinov.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3186/ACTA_1_2007_Valencik_Bedretdinov.txt
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/3186/ACTA_1_2007_Valencik_Bedretdinov.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
71,3 KB
Hash md5
d59fd0df575d2279e66c383fbcac3ef9
Uploaded/Created
Wed 25. 7. 2012 14:11
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 7. 3. 2021 15:31