Informační systém VŠFS
HELÍSEK, Mojmír. Krize eura a její důsledky pro přijetí eura v ČR. In: Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 15 s. ISBN 978-80-7408-065-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Krize eura a její důsledky pro přijetí eura v ČR. In: Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu
Název česky Krize eura a její důsledky pro přijetí eura v ČR. In: Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu
Název anglicky The euro crisis and its consequences for the adoption of the euro in the Czech Republic. In: Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu
Autoři HELÍSEK, Mojmír.
Vydání Praha, 15 s. 2012.
Nakladatel Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Účelové publikace
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
ISBN 978-80-7408-065-4
Klíčová slova česky Eurozóna, rozšíření eurozóny, euro v České republice, Maastrichtská konvergenční kriteria, reální konvergence k eurozóně.
Klíčová slova anglicky Euro area, enlargement of the euro area, euro in the Czech Republic, Maastricht convergence criteria, real convergence to the euro area.
Štítky AR 2011/2012, RIV_ne
Změnil Změnil: prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., učo 5013. Změněno: 11. 11. 2020 21:40.
Anotace
Prochází jednotná evropská měna krizí? V čem spočívá tzv. krize eura a jak se tato krize projevuje? Tyto otázky jsou zkoumány v první části článku. Pokud se tato krize nepotvrdí, je převzetí eura v ČR stále aktuální. Článek proto dále vyhodnocuje, jaká je současná připravenost české ekonomiky k nahrazení koruny eurem z hlediska nominální a reálné konvergence. Nejde však jen o ekonomickou připravenost, ale také o ochotu zříci se národní měny. Proto jsou v článku také hodnocena oficiální stanoviska politických a ekonomických autorit a postoj veřejnosti k jednotné evropské měně.
Anotace anglicky
Is the single European currency going through a crisis? What is the so-called euro crisis and how does this crisis manifest itself? These issues are examined in the first part of the article. If this crisis is not confirmed, the adoption of the euro in the Czech Republic is still relevant. The article therefore further evaluates the current readiness of the Czech economy to replace the koruna with the euro in terms of nominal and real convergence. However, it is not just about economic readiness, but also about the willingness to give up the national currency. Therefore, the article also evaluates the official positions of political and economic authorities and the public's attitude to the single European currency.
Zobrazeno: 3. 12. 2021 03:00