Informační systém VŠFS
HELÍSEK, Mojmír. Krize eura a její důsledky pro přijetí eura v ČR. In: Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu (The euro crisis and its consequences for the adoption of the euro in the Czech Republic. In: Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 15 pp. ISBN 978-80-7408-065-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Krize eura a její důsledky pro přijetí eura v ČR. In: Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu
Name in Czech Krize eura a její důsledky pro přijetí eura v ČR. In: Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu
Name (in English) The euro crisis and its consequences for the adoption of the euro in the Czech Republic. In: Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu
Authors HELÍSEK, Mojmír.
Edition Praha, 15 pp. 2012.
Publisher Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Special-purpose publication
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit University of Finance and Administration
ISBN 978-80-7408-065-4
Keywords (in Czech) Eurozóna, rozšíření eurozóny, euro v České republice, Maastrichtská konvergenční kriteria, reální konvergence k eurozóně.
Keywords in English Euro area, enlargement of the euro area, euro in the Czech Republic, Maastricht convergence criteria, real convergence to the euro area.
Tags AR 2011/2012, RIV_ne
Changed by Changed by: prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., učo 5013. Changed: 11/11/2020 21:40.
Abstract
Prochází jednotná evropská měna krizí? V čem spočívá tzv. krize eura a jak se tato krize projevuje? Tyto otázky jsou zkoumány v první části článku. Pokud se tato krize nepotvrdí, je převzetí eura v ČR stále aktuální. Článek proto dále vyhodnocuje, jaká je současná připravenost české ekonomiky k nahrazení koruny eurem z hlediska nominální a reálné konvergence. Nejde však jen o ekonomickou připravenost, ale také o ochotu zříci se národní měny. Proto jsou v článku také hodnocena oficiální stanoviska politických a ekonomických autorit a postoj veřejnosti k jednotné evropské měně.
Abstract (in English)
Is the single European currency going through a crisis? What is the so-called euro crisis and how does this crisis manifest itself? These issues are examined in the first part of the article. If this crisis is not confirmed, the adoption of the euro in the Czech Republic is still relevant. The article therefore further evaluates the current readiness of the Czech economy to replace the koruna with the euro in terms of nominal and real convergence. However, it is not just about economic readiness, but also about the willingness to give up the national currency. Therefore, the article also evaluates the official positions of political and economic authorities and the public's attitude to the single European currency.
Displayed: 3/12/2021 01:32