HELÍSEK, Mojmír. Krize eura – teorie a empirie. In Vladislav Pavlát. Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. s. 1 - 7. ISBN 978-80-7408-081-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Krize eura – teorie a empirie
Název česky Krize eura – teorie a empirie
Název anglicky EURO CRISIS - THEORY AND EMPIRY
Autoři HELÍSEK, Mojmír.
Vydání Praha, Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje, od s. 1 - 7, 7 s. 2013.
Nakladatel Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
ISBN 978-80-7408-081-4
Klíčová slova česky měnová krize, euro, měnový kurz, devizové rezervy, euroizace, eurozóna, dluhová krize
Klíčová slova anglicky currency crisis, euro, exchange rate, foreign exchange reserves, euroization, euro area, debt crisis
Štítky AR 2013-2014, D4, II, RIV_ne, xD2
Změnil Změnil: prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., učo 5013. Změněno: 31. 5. 2020 19:59.
Anotace
Příspěvek zkoumá vývoj kurzu eura a mezinárodní postavení eura z hlediska možných krizových projevů. Je aplikováno pojetí měnové krize jako 25% znehodnocení kurzu, nebo jako dlouhodobá depreciace kurzu. Zkoumány jsou podíl eura v devizových rezervách, význam eura na finančních a devizových trzích, rozšíření eura jako národní měny i používání eura jako referenční měny v kurzových systémech. Zkoumání dochází k závěru, že žádný z těchto ukazatelů nesvědčí o krizi eura. Případná budoucí krize eura však může být vyvolána dluhovou krizí eurozóny, pokud povede k dostatečně silným fundamentálním příčinám nedůvěry investorů.
Anotace anglicky
The paper examines the exchange rate development of the euro and the international status of the euro in terms of possible crisis manifestations. The concept of a currency crisis as a 25% depreciation of the exchange rate, or as a long-term depreciation of the exchange rate is applied in paper. The share of the euro in foreign exchange reserves, importance of the euro on the financial and foreign exchange markets, the expansion of the euro as the national currency and the use of the euro as a reference currency in the foreign exchange systems are examined. The examination concludes that none of these indicators points to a crisis of the euro. Possible future crisis of the euro may be triggered by the euro area debt crisis, if it leads to sufficiently strong fundamental causes of investors’ distrust.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Financni_trhy_-_2013_-_Helisek.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Helísek, M. 31. 5. 2020

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/4356/Financni_trhy_-_2013_-_Helisek.pdf
Adresa ze světa
https://is.vsfs.cz/publication/4356/Financni_trhy_-_2013_-_Helisek.pdf
Adresa do Správce
https://is.vsfs.cz/auth/publication/4356/Financni_trhy_-_2013_-_Helisek.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.vsfs.cz/publication/4356/Financni_trhy_-_2013_-_Helisek.pdf?info
Vloženo
Ne 31. 5. 2020 19:57

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., učo 5013
Atributy
 

Financni_trhy_-_2013_-_Helisek.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/4356/Financni_trhy_-_2013_-_Helisek.pdf
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/4356/Financni_trhy_-_2013_-_Helisek.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
252,4 KB
Hash md5
890a72548c15a5d495c03d1a4ce07df9
Vloženo
Ne 31. 5. 2020 19:57

Financni_trhy_-_2013_-_Helisek.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/4356/Financni_trhy_-_2013_-_Helisek.txt
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/4356/Financni_trhy_-_2013_-_Helisek.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
13,4 KB
Hash md5
496180c37ef30f1f17c6d0ec19e132c7
Vloženo
Ne 31. 5. 2020 20:00
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 1. 3. 2021 17:12