HELÍSEK, Mojmír. Krize eura – teorie a empirie (EURO CRISIS - THEORY AND EMPIRY). In Vladislav Pavlát. Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. p. 1 - 7, 7 pp. ISBN 978-80-7408-081-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Krize eura – teorie a empirie
Name in Czech Krize eura – teorie a empirie
Name (in English) EURO CRISIS - THEORY AND EMPIRY
Authors HELÍSEK, Mojmír.
Edition Praha, Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje, p. 1 - 7, 7 pp. 2013.
Publisher Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit University of Finance and Administration
ISBN 978-80-7408-081-4
Keywords (in Czech) měnová krize, euro, měnový kurz, devizové rezervy, euroizace, eurozóna, dluhová krize
Keywords in English currency crisis, euro, exchange rate, foreign exchange reserves, euroization, euro area, debt crisis
Tags AR 2013-2014, D4, II, RIV_ne, xD2
Changed by Changed by: prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., učo 5013. Changed: 31/5/2020 19:59.
Abstract
Příspěvek zkoumá vývoj kurzu eura a mezinárodní postavení eura z hlediska možných krizových projevů. Je aplikováno pojetí měnové krize jako 25% znehodnocení kurzu, nebo jako dlouhodobá depreciace kurzu. Zkoumány jsou podíl eura v devizových rezervách, význam eura na finančních a devizových trzích, rozšíření eura jako národní měny i používání eura jako referenční měny v kurzových systémech. Zkoumání dochází k závěru, že žádný z těchto ukazatelů nesvědčí o krizi eura. Případná budoucí krize eura však může být vyvolána dluhovou krizí eurozóny, pokud povede k dostatečně silným fundamentálním příčinám nedůvěry investorů.
Abstract (in English)
The paper examines the exchange rate development of the euro and the international status of the euro in terms of possible crisis manifestations. The concept of a currency crisis as a 25% depreciation of the exchange rate, or as a long-term depreciation of the exchange rate is applied in paper. The share of the euro in foreign exchange reserves, importance of the euro on the financial and foreign exchange markets, the expansion of the euro as the national currency and the use of the euro as a reference currency in the foreign exchange systems are examined. The examination concludes that none of these indicators points to a crisis of the euro. Possible future crisis of the euro may be triggered by the euro area debt crisis, if it leads to sufficiently strong fundamental causes of investors’ distrust.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Financni_trhy_-_2013_-_Helisek.pdf Licence Creative Commons  File version Helísek, M. 31/5/2020

Properties

Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/4356/Financni_trhy_-_2013_-_Helisek.pdf
Address for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/4356/Financni_trhy_-_2013_-_Helisek.pdf
Address within Manager
https://is.vsfs.cz/auth/publication/4356/Financni_trhy_-_2013_-_Helisek.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/4356/Financni_trhy_-_2013_-_Helisek.pdf?info
Uploaded/Created
Sun 31/5/2020 19:57, prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., učo 5013
Attributes
 

Financni_trhy_-_2013_-_Helisek.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/4356/Financni_trhy_-_2013_-_Helisek.pdf
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/4356/Financni_trhy_-_2013_-_Helisek.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
252,4 KB
Hash md5
890a72548c15a5d495c03d1a4ce07df9
Uploaded/Created
Sun 31/5/2020 19:57

Financni_trhy_-_2013_-_Helisek.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/4356/Financni_trhy_-_2013_-_Helisek.txt
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/4356/Financni_trhy_-_2013_-_Helisek.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
13,4 KB
Hash md5
496180c37ef30f1f17c6d0ec19e132c7
Uploaded/Created
Sun 31/5/2020 20:00
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 24/10/2020 00:10