LEGIERSKÁ, Yvona and Otakar SCHLOSSBERGER. Tax Evasion in the Czech Republic. první. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. 430 pp. Tax Law vs Tax Frauds. ISBN 978-80-8152-304-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Tax Evasion in the Czech Republic
Name in Czech Daňové úniky v České republice
Authors LEGIERSKÁ, Yvona and Otakar SCHLOSSBERGER.
Edition první. Košice, 430 pp. Tax Law vs Tax Frauds, 2015.
Publisher Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Other information
Original language English
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit University of Finance and Administration
ISBN 978-80-8152-304-5
Keywords (in Czech) Stínová ekonomika; Vyhýbání se daňovým povinnostem / daňovým únikům; Daňové trestné činy; Daň z příjmu; Daň z přidané hodnoty; Spotřební daně
Keywords in English Shadow economy; Tax avoidance/tax evasion; Tax-related crimes; Income tax; Value added tax; Excise taxes
Tags AR 2014-2015, D1, RIV_ano, xD2
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Changed: 2. 10. 2017 14:04.
Abstract
The objective of this paper is to use analysis to present the issue of tax evasion that is part of the shadow economy. Based on the classification of tax evasion, we focus on deliberate illegal tax evasion, particularly in terms of its culpability. With regard to primary sources of information, we rely in part on legal regulations of the Czech Republic and in part on the Reports on the Activities of the Financial Administration of the Czech Republic and of the Customs Administration of the Czech Republic for the period of 2009 to 2013, including our own practical experience. Tax evasion/avoidance results in annual reduction of public revenue in the amount of EUR 1 trillion in the European Union, with tens of billions of Czech crowns in the Czech Republic. The situation is so alarming that even European institutions have been greatly focusing on the issue for several years now, proposing many measures aimed at reducing tax evasion and avoidance.
Abstract (in Czech)
Příspěvek se zabývá vývojem zdaňováním bank v České republice před a po jejím vstupu do Evropské unie, a to v období od roku 2001 do roku 2012. Jedná se zejména o zdaňování daní z příjmů právnických osob, ale i daní z přidané hodnoty. Cílem příspěvku je navrhnout takové úpravy ve zdaňování bank v ČR, které by přihlédly k jejich specifikům a postavení v ekonomice ve vazbě na jejich přínos do veřejných rozpočtů. Při vypracování příspěvku byly použity metody analýzy, syntézy a deskripce odborné literatury a národní legislativy včetně matematicko-statistických metod popisu časových řad vybraných ukazatelů. Je navrženo zvýšení sazby daně z příjmů pro bankovní sektor nebo zavedení bankovní daně, výhledově pak podpoření návrhů EU na zavedení daně z finančních transakcí.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Legierska__Schlossberger_Tax_evasion.pdf Licence Creative Commons  File version Štruncová, P. 18. 5. 2016

Properties

Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/5193/Legierska__Schlossberger_Tax_evasion.pdf
Address for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/5193/Legierska__Schlossberger_Tax_evasion.pdf
Address within Manager
https://is.vsfs.cz/auth/publication/5193/Legierska__Schlossberger_Tax_evasion.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/5193/Legierska__Schlossberger_Tax_evasion.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 18. 5. 2016 09:22

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Ing. Yvona Legierská, Ph.D., učo 21511
  • a concrete person doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., učo 21710
Attributes
 

Legierska__Schlossberger_Tax_evasion.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/5193/Legierska__Schlossberger_Tax_evasion.pdf
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/5193/Legierska__Schlossberger_Tax_evasion.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
6,7 MB
Hash md5
7c64933788a81cb1364f76e2541df06f
Uploaded/Created
Wed 18. 5. 2016 09:22

Legierska__Schlossberger_Tax_evasion.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/5193/Legierska__Schlossberger_Tax_evasion.txt
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/5193/Legierska__Schlossberger_Tax_evasion.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
39,1 KB
Hash md5
90b74243ec17dbce4fadf45860feb4c8
Uploaded/Created
Wed 18. 5. 2016 23:35
Schlossberger_Legierska_TAX_EVASION_IN_THE_CZECH_REPUBLIC.pdf   File version Legierská, Y. 28. 9. 2017

Rights

Right to read
  • anyone logged in the IS
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Ing. Yvona Legierská, Ph.D., učo 21511
  • a concrete person doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., učo 21710
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 14. 7. 2020 15:49