HELÍSEK, Mojmír. Political Economy of the Euro Introduction in the Czech Republic. In Pavlát, V., Schlossberger, O. (ed.). Financial Markets within the Globalization of World Economy. Proceedings of the 7th International Conference. Praha: VŠFS, EUPRESS, 2015. p. 82-93. ISBN 978-80-7408-135-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Political Economy of the Euro Introduction in the Czech Republic
Name in Czech Politická ekonomie zavedení eura v České republice
Authors HELÍSEK, Mojmír.
Edition Praha, Financial Markets within the Globalization of World Economy. Proceedings of the 7th International Conference, p. 82-93, 12 pp. 2015.
Publisher VŠFS, EUPRESS
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
Organization unit University of Finance and Administration
ISBN 978-80-7408-135-4
Keywords (in Czech) Euro, rozšíření eurozóny, Národní plán zavedení eura, euro-hystereze.
Keywords in English Euro, euro area enlargement, National Euro Changeover Plan, euro-hysteresis.
Tags AR 2015-2016, D3, RIV_ano, xD2
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., učo 5013. Changed: 31/5/2020 21:21.
Abstract
The paper discusses two issues. Firstly: Can the euro also be introduced without an approval of the given country? The paper examines rules for adopting the euro comprised within various EU documents as well as existing experience of the euro area member states. The resulting answer is negative. Secondly: How can we describe the Czech strategy in adopting the euro? The negative position towards the euro is not motivated by economic reasons (nominal and real convergence to the euro area), but rather by political reasons arising in the past. This phenomenon can be described as “euro- hysteresis”.
Abstract (in Czech)
Příspěvek se zabývá dvěma otázkami. Za prvé: je možno, aby bylo euro zavedeno i bez souhlasu daného státu? V příspěvku jsou zkoumána pravidla přijetí eura v dokumentech EU a dosavadní zkušenosti členských zemí eurozóny. Výsledkem je záporná odpověď. Za druhé: jak hodnotit českou strategii při zavedení eura? Odmítavý stav k euru je podmíněn nikoliv ekonomickými důvody (nominální a reálná konvergence k eurozóně), nýbrž politickými důvody, vzniklými v minulosti. Tento jev lze označit jako „euro-hysterezi“.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Helisek_Fin._trhy_2015_AJ.doc Licence Creative Commons  File version Helísek, M. 25/10/2016

Properties

Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/5306/Helisek_Fin._trhy_2015_AJ.doc
Address for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/5306/Helisek_Fin._trhy_2015_AJ.doc
Address within Manager
https://is.vsfs.cz/auth/publication/5306/Helisek_Fin._trhy_2015_AJ.doc?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/5306/Helisek_Fin._trhy_2015_AJ.doc?info
Uploaded/Created
Tue 25/10/2016 23:38

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., učo 5013
Attributes
 

Helisek_Fin._trhy_2015_AJ.doc

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/5306/Helisek_Fin._trhy_2015_AJ.doc
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/5306/Helisek_Fin._trhy_2015_AJ.doc
File type
Word (application/msword)
Size
131 KB
Hash md5
2be66fbf367749245dcb82f91bf1c093
Uploaded/Created
Tue 25/10/2016 23:38

Helisek_Fin._trhy_2015_AJ.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/5306/Helisek_Fin._trhy_2015_AJ.txt
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/5306/Helisek_Fin._trhy_2015_AJ.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
29,2 KB
Hash md5
e90585a5e8099c604fabaecfdccdcb99
Uploaded/Created
Tue 25/10/2016 23:38

Helisek_Fin._trhy_2015_AJ.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/5306/Helisek_Fin._trhy_2015_AJ.pdf
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/5306/Helisek_Fin._trhy_2015_AJ.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
327,4 KB
Hash md5
876e51e28445ebcf0f5cf2f294d15df5
Uploaded/Created
Tue 25/10/2016 23:38
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 29/11/2021 21:25