Informační systém VŠFS
HELÍSEK, Mojmír. Political Economy of the Euro Introduction in the Czech Republic. In Pavlát, V., Schlossberger, O. (ed.). Financial Markets within the Globalization of World Economy. Proceedings of the 7th International Conference. Praha: VŠFS, EUPRESS, 2015. s. 82-93, 12 s. ISBN 978-80-7408-135-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Political Economy of the Euro Introduction in the Czech Republic
Název česky Politická ekonomie zavedení eura v České republice
Autoři HELÍSEK, Mojmír.
Vydání Praha, Financial Markets within the Globalization of World Economy. Proceedings of the 7th International Conference, od s. 82-93, 12 s. 2015.
Nakladatel VŠFS, EUPRESS
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
ISBN 978-80-7408-135-4
Klíčová slova česky Euro, rozšíření eurozóny, Národní plán zavedení eura, euro-hystereze.
Klíčová slova anglicky Euro, euro area enlargement, National Euro Changeover Plan, euro-hysteresis.
Štítky AR 2015-2016, D3, RIV_ano, xD2
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., učo 5013. Změněno: 31. 5. 2020 21:21.
Anotace
The paper discusses two issues. Firstly: Can the euro also be introduced without an approval of the given country? The paper examines rules for adopting the euro comprised within various EU documents as well as existing experience of the euro area member states. The resulting answer is negative. Secondly: How can we describe the Czech strategy in adopting the euro? The negative position towards the euro is not motivated by economic reasons (nominal and real convergence to the euro area), but rather by political reasons arising in the past. This phenomenon can be described as “euro- hysteresis”.
Anotace česky
Příspěvek se zabývá dvěma otázkami. Za prvé: je možno, aby bylo euro zavedeno i bez souhlasu daného státu? V příspěvku jsou zkoumána pravidla přijetí eura v dokumentech EU a dosavadní zkušenosti členských zemí eurozóny. Výsledkem je záporná odpověď. Za druhé: jak hodnotit českou strategii při zavedení eura? Odmítavý stav k euru je podmíněn nikoliv ekonomickými důvody (nominální a reálná konvergence k eurozóně), nýbrž politickými důvody, vzniklými v minulosti. Tento jev lze označit jako „euro-hysterezi“.
Zobrazeno: 29. 9. 2020 12:11