WROBLOWSKÁ, Zuzana. Identification and Comparison of Requirements Placed on Brand Managers. Trends Economics and Management, Brno: BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Faculty of Business and Management, Czech Republic, 2016, roč. 10, č. 26, s. 57-65. ISSN 1802-8527. doi:10.13164/trends.2016.26.57.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Identification and Comparison of Requirements Placed on Brand Managers
Název česky Identifikace a komparace požadavků kladených na brand manažery
Autoři WROBLOWSKÁ, Zuzana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Trends Economics and Management, Brno, BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Faculty of Business and Management, Czech Republic, 2016, 1802-8527.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/04274644:_____/16:#0000137
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Doi http://dx.doi.org/10.13164/trends.2016.26.57.
Klíčová slova česky znalostní pracovník, osobnostní rysy, produktový management, brand manažer, dovednosti, trendy
Klíčová slova anglicky knowledge worker; personality traits; product management; brand manager; skills; trends
Štítky AR 2016-2017, ERIH, xJ4
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 19. 4. 2017 16:58.
Anotace
The purpose of the author´s work was to provide the insight into the offering of brand manager´s posts in the Czech Republic and to analyze the collected data with the special interest in finding the answer, whether the employers see a brand manager as a knowledge worker. For a successful empirical research, the content analysis method by Berelson was used to study the texts in recruitment advertisements gathered from June to August 2015. There were analysed the requirements that had cumulated frequency in the analysed sample, which exceeded 3 % threshold in the processed data files in 2007 and 2015. The findings confirmed that employers are looking for workers possessing personal dispositions and skills of knowledge workers. Comparison of frequencies of requirements placed on candidates for the position of "Brand Manager" in 2007 and in 2015 indicates changes, but it does not mean that employers are less demanding.
Anotace česky
Cílem autora tohoto článku bylo analyzovat nabídku inzerátů na volná pracovní místa manažerů značek v České republice a ověřit, zda je vykonavatel této pracovní role vnímán jako znalostní pracovník. K dosažení předem stanovených výzkumných cílů byla použita metoda obsahové analýzy textů náborových inzerátů v úpravě podle Berelsona. Analyzovány byly požadavky, jejichž kumulovaná frekvence ve vzorku dat, získávaných v letech 2007 a 2015 z pracovního portálu po dobu 6 měsíců, překročila 3% mez. Výsledky potvrdily, že zaměstnavatelé hledají pracovníky disponující osobnostními předpoklady a dovednostmi, charakteristickými pro znalostní pracovníky. Srovnání frekvencí požadavků kladených na kandidáty na pozici "Brand Manager" v letech 2005 a 2007 naznačuje změny, které ale neukazují, že zaměstnavatelé jsou méně nároční.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Wroblowska_Trends_2016.pdf   Verze souboru Wroblowská, Z. 28. 10. 2016

Práva

Právo číst
  • pracovníci VSFS
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. Dominika Moravcová, učo 21787
  • osoba RNDr. Zuzana Wroblowská, Ph.D., učo 32115
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 29. 10. 2020 08:47