MAIELLO, Giuseppe. Osudy slavistiky na Univerzitě „L’Orientale“ v Neapoli (1989–2015) (The Fate of Slavonic Studies at the University of Naples L’Orientale (1989–2015)). SP FF MU, řada X. Brno: FF MU, 2016, 19/2016, No 2, p. 173-182. ISSN 1212-1509. doi:10.5817/SL2016-2-15.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Osudy slavistiky na Univerzitě „L’Orientale“ v Neapoli (1989–2015)
Name in Czech Osudy slavistiky na Univerzitě „L’Orientale“ v Neapoli (1989–2015)
Name (in English) The Fate of Slavonic Studies at the University of Naples L’Orientale (1989–2015)
Authors MAIELLO, Giuseppe (380 Italy, guarantor, belonging to the institution).
Edition SP FF MU, řada X, Brno, FF MU, 2016, 1212-1509.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50401 Sociology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
RIV identification code RIV/04274644:_____/16:#0000174
Organization unit University of Finance and Administration
Doi http://dx.doi.org/10.5817/SL2016-2-15
Keywords (in Czech) sociologie výchovy; kvalitativní a  kvantitativní výzkum; Università "L’Orientale“; dějiny slavistiky, Neapol
Keywords in English sociology of education; qualitative and quantitative research; University of Naples "L’Orientale“; history of Slavonic studies
Tags AR 2016-2017, ERIH, xJ4
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Giuseppe Maiello, Ph.D., učo 27773. Changed: 16/5/2020 14:50.
Abstract
Na sklonku osmdesátých let 20. století jsou slavistická studia na Istituto Orientale v Neapoli vrámci tehdejšího Ústavu východoevropských studií Filozofické fakulty dobře zavedená. Působí tam velký počet lektorů, odborných asistentů, docentů a světoznámých profesorů a produkuje se tam kvalitní odborná literatura. Po čtvrtstoletí však toto lidské a vědecké dědictví nenávratně zmizelo. To málo, co z tehdejší slavistiky zůstalo, se rozpustilo do nového bakalářského studijního plánu Srovnávací jazyky a kultury a do magisterského studijního plánu s názvem Evropské a americké jazyky a literatury. V posledních několika letech už není aktivní ani žádný specifický program doktorského studia a od roku 2003 již v Neapoli nevychází žádný slavistický časopis. Naše studie si klade za cíl prostřednictvím studia primárních a sekundárních pramenů vystopovat poslední léta neapolské slavistiky a prostřednictvím rozhovorů s některými pamětníky zjistit příčiny jejího úpadku.
Abstract (in English)
In the late 1980’s, Slavonic studies at the Istituto Orientale in Naples were well established. A large number of lecturers, assistant professors, associate professors and world-renowned professors worked in the Department of East-European studies, producing scientific literature of a high quality. After a quarter century, however, this human and scientific heritage has been vaporized. The little that remained of the former Slavonic Studies was dissolved into the new baccalaureate curriculum of Comparative Languages and Cultures and into the master curriculum of European and American languages and literature. In the last few years, no specific doctoral study programme has been active and since 2003, no Slavonic magazines have been published in Naples. Through the study of primary and secondary sources, our study aims to trace the last years of Neapolitan Slavonic studies and conduct interviews with witnesses to discover the reasons for its decline.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
2016_SlavicaLitteraria.pdf Licence Creative Commons  File version Maiello, G. 16/5/2020

Properties

Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/5698/2016_SlavicaLitteraria.pdf
Address for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/5698/2016_SlavicaLitteraria.pdf
Address within Manager
https://is.vsfs.cz/auth/publication/5698/2016_SlavicaLitteraria.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/5698/2016_SlavicaLitteraria.pdf?info
Uploaded/Created
Sat 16/5/2020 14:45, doc. Giuseppe Maiello, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Giuseppe Maiello, Ph.D., učo 27773
Attributes
 

2016_SlavicaLitteraria.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/5698/2016_SlavicaLitteraria.pdf
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/5698/2016_SlavicaLitteraria.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
187,9 KB
Hash md5
ad306fd09167121d8d146cdd639bd18c
Uploaded/Created
Sat 16/5/2020 14:45

2016_SlavicaLitteraria.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/5698/2016_SlavicaLitteraria.txt
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/5698/2016_SlavicaLitteraria.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
34,3 KB
Hash md5
dcabcb248e6e1742b79f9fb221eb2bf4
Uploaded/Created
Sat 16/5/2020 14:48
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 23/5/2022 11:26