Informační systém VŠFS
MAIELLO, Giuseppe. Osudy slavistiky na Univerzitě „L’Orientale“ v Neapoli (1989–2015). SP FF MU, řada X. Brno: FF MU, 2016, roč. 19/2016, č. 2, s. 173-182. ISSN 1212-1509. doi:10.5817/SL2016-2-15.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Osudy slavistiky na Univerzitě „L’Orientale“ v Neapoli (1989–2015)
Název česky Osudy slavistiky na Univerzitě „L’Orientale“ v Neapoli (1989–2015)
Název anglicky The Fate of Slavonic Studies at the University of Naples L’Orientale (1989–2015)
Autoři MAIELLO, Giuseppe (380 Itálie, garant, domácí).
Vydání SP FF MU, řada X, Brno, FF MU, 2016, 1212-1509.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50401 Sociology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Kód RIV RIV/04274644:_____/16:#0000174
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Doi http://dx.doi.org/10.5817/SL2016-2-15
Klíčová slova česky sociologie výchovy; kvalitativní a  kvantitativní výzkum; Università "L’Orientale“; dějiny slavistiky, Neapol
Klíčová slova anglicky sociology of education; qualitative and quantitative research; University of Naples "L’Orientale“; history of Slavonic studies
Štítky AR 2016-2017, ERIH, xJ4
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Giuseppe Maiello, Ph.D., učo 27773. Změněno: 16. 5. 2020 14:50.
Anotace
Na sklonku osmdesátých let 20. století jsou slavistická studia na Istituto Orientale v Neapoli vrámci tehdejšího Ústavu východoevropských studií Filozofické fakulty dobře zavedená. Působí tam velký počet lektorů, odborných asistentů, docentů a světoznámých profesorů a produkuje se tam kvalitní odborná literatura. Po čtvrtstoletí však toto lidské a vědecké dědictví nenávratně zmizelo. To málo, co z tehdejší slavistiky zůstalo, se rozpustilo do nového bakalářského studijního plánu Srovnávací jazyky a kultury a do magisterského studijního plánu s názvem Evropské a americké jazyky a literatury. V posledních několika letech už není aktivní ani žádný specifický program doktorského studia a od roku 2003 již v Neapoli nevychází žádný slavistický časopis. Naše studie si klade za cíl prostřednictvím studia primárních a sekundárních pramenů vystopovat poslední léta neapolské slavistiky a prostřednictvím rozhovorů s některými pamětníky zjistit příčiny jejího úpadku.
Anotace anglicky
In the late 1980’s, Slavonic studies at the Istituto Orientale in Naples were well established. A large number of lecturers, assistant professors, associate professors and world-renowned professors worked in the Department of East-European studies, producing scientific literature of a high quality. After a quarter century, however, this human and scientific heritage has been vaporized. The little that remained of the former Slavonic Studies was dissolved into the new baccalaureate curriculum of Comparative Languages and Cultures and into the master curriculum of European and American languages and literature. In the last few years, no specific doctoral study programme has been active and since 2003, no Slavonic magazines have been published in Naples. Through the study of primary and secondary sources, our study aims to trace the last years of Neapolitan Slavonic studies and conduct interviews with witnesses to discover the reasons for its decline.
Zobrazeno: 23. 5. 2022 11:13