LEGIERSKÁ, Yvona. DPH a reverse charge (VAT and the Reverse Charge). Acta Sting. Brno: Akademie Sting, 2016, Neuveden, No 1, p. 26-38. ISSN 1805-6873.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name DPH a reverse charge
Name in Czech DPH a reverse charge
Name (in English) VAT and the Reverse Charge
Authors LEGIERSKÁ, Yvona (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Acta Sting, Brno, Akademie Sting, 2016, 1805-6873.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/04274644:_____/16:#0000001
Organization unit University of Finance and Administration
Keywords (in Czech) DPH; přenesená daňová povinnost; mezera DPH; kolotočové podvody; vývoz
Keywords in English VAT; reverse charge; VAT Gap; carousel fraud; export
Tags AR 2016-2017, ERIH, xJ4
Tags International impact, Reviewed
Links VF20142015038, research and development project.
Changed by Changed by: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Changed: 20/10/2017 11:35.
Abstract
DPH je jednou z nejvýznamnějších daní daňové soustavy. Konstrukce této daně však vede v posledních letech k růstu mezery mezi teoretickým a skutečným výnosem DPH. K tomu přispívají zejména rozmáhající se kolotočové podvody. Reakcí na ně jsou četné změny právních předpisů na evropské i národní úrovni, což dále snižuje neutralitu daně a posiluje distorze. Cílem příspěvku je navrhnout takové úpravy, které by tento stav pomohly řešit. Existují dvě zásadní možnosti, buď zavedení principu zdanění v zemi původu včetně zdanění vývozu a intrakomunitárních dodávek, nebo přechod na zcela jiný princip této daně prostřednictvím totálního zavedení přenesené daňové povinnosti.
Abstract (in English)
VAT is one of the most important duties of the tax system. The construction of it has, however, increased the gap between theoretical and actual return of VAT. Particularly rampant carousels frauds to this. Numerous legislative changes further reduce the tax neutrality and strengthen distortions. The aim of this paper is to propose adjustments that might help resolve such a situation. There are two major possibilities to achieve the goal: by introducing taxation in the country of origin, including taxation of exports and intra-Community business, or switching to an entirely different principle of taxes through reverse charge.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
acta1_2016_web.pdf   File version Legierská, Y. 18/1/2017

Rights

Right to read
  • anyone logged in the IS
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Ing. Yvona Legierská, Ph.D., učo 21511
  • a concrete person Bc. Jan Peterec, učo 24999
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 4/3/2021 15:50