BŘEČKOVÁ, Pavla a Irena NĚMČICKÁ. The Influence of Bata Shoe Company Development on Entrepreneurship and Implications for the Present. Acta VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2016, roč. 10, 2/2016, s. 93-114. ISSN 1802-792X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Influence of Bata Shoe Company Development on Entrepreneurship and Implications for the Present
Název česky Vliv rozvoje firmy Baťa na živnostenské podnikání a implikace do současnosti
Autoři BŘEČKOVÁ, Pavla (203 Česká republika, garant, domácí) a Irena NĚMČICKÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Acta VŠFS, Praha, Vysoká škola finanční a správní, a. s. 2016, 1802-792X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/04274644:_____/16:#0000184
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky živnost; řemeslné podnikání; Baťa; tržní dominance; pokles živností; obuvnictví
Klíčová slova anglicky entrepreneurship; Bata; market dominance; entrepreneurship decline; entrepreneurship history; shoe manufacturing
Štítky AR 2016-2017, ERIH, xJ4
Změnil Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 20. 4. 2017 11:25.
Anotace
The aim of this paper is to examine the influence of the expansion of Bata Shoe Company on entrepreneurship in the period of the First Czechoslovak Republic1 and to find a parallel with the current problems of entrepreneurship in the Czech Republic after almost a century. The partial aim was to trace the impact of the significantly development-oriented strategy of Bata Shoe Company to a steep decline in numbers of entrepreneurs in the shoemaking field in the stated period of 1920s and 1930s, and to realistically describe business environment of that time with the emphasis on entrepreneurship. Another partial goal was to find the above mentioned parallel with present and to identify any implications for the current situation and development of entrepreneurship in this country in general. Entrepreneurship comes back to centre of academic interest and is highly topical these days as one of the pillars of regional sustainability, which is, however, on decline. Concerning the methodology, the research is based on our own examination and processing of unique archive of statistical, descriptive and legislation resources from 1920s and 1930s. In addition, it is based on the analysis of the current entrepreneurship in CZE with an emphasis on artisan trades, as also other data and their comparison from surveys and analyses made by authors in the past were used. The results of the research proved that growth and development strategy of Bata Shoe Company had only a limited impact on the steep decline of entrepreneurship in the field of shoemaking, while among other a technological progress (and industrialisation) played an important role. In order to have higher validation of the result, the archive data were also compared with fields that did not undergo such dramatic technology change. The article also presents a number of parallels with the current entrepreneurship situation.
Anotace česky
Cílem tohoto článku bylo zkoumat vliv rozvoje Baťovy firmy na živnostenské podnikání v období První republiky (Československé republiky — ČSR), a nalézt po téměř století paralelu se současnými problémy živnostenského podnikání v České republice (ČR). Dílčím cílem bylo jednak ověřit vliv výrazně rozvojové strategie firmy Baťa na prudký pokles počtu živnostníků v oboru obuvnictví v uvedeném období 20. a 30. let minulého století a jednak realisticky popsat tehdejší podnikatelské prostředí s akcentem na živnostenské podnikání. Dalším dílčím cílem bylo nalézt zmíněnou paralelu a identifikovat případné implikace pro současný stav a vývoj živnostenského podnikání u nás obecně. Živnostenské podnikání se vrací do centra akademické pozornosti a je dnes vysoce aktuálním tématem coby jeden z pilířů regionální udržitelnosti, jenž ovšem zaznamenává alarmující pokles. Metodologicky je výzkum položen na vlastním zkoumání a zpracování unikátních archivních statistických, popisných a legislativních zdrojů z dvacátých a třicátých let minulého století. Dále je položen na analýze současného živnostenského podnikání v ČR s akcentem na řemeslné živnosti, jakož bylo využito též dalších dat a jejich komparací z průzkumů a analýz realizovaných autory v minulosti. Výsledky zkoumání s použitím archivních dat a dalších dostupných zdrojů dokládají, že podnikání, růst a rozvojová strategie firmy Baťa měly pouze limitovaný vliv na likvidaci malého živnostenského podnikání v obuvnictví, přičemž významnou roli sehrál mimo jiné technický pokrok (industrializace). Pro vyšší validaci výsledku byla archivní data zkomparována též s obory, které v daném období neprocházely tak dramatickými technologickými změnami. V článku je též prezentováno množství paralel se současným stavem živnostenského podnikání.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
ACTA_VSFS_2_2016_breckova_nemcicka.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Gillern, J. 30. 1. 2017

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/5749/ACTA_VSFS_2_2016_breckova_nemcicka.pdf
Adresa ze světa
https://is.vsfs.cz/publication/5749/ACTA_VSFS_2_2016_breckova_nemcicka.pdf
Adresa do Správce
https://is.vsfs.cz/auth/publication/5749/ACTA_VSFS_2_2016_breckova_nemcicka.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.vsfs.cz/publication/5749/ACTA_VSFS_2_2016_breckova_nemcicka.pdf?info
Vloženo
Po 30. 1. 2017 10:48

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. Pavla Břečková, Ph.D., učo 19063
  • osoba Ing. Dominika Moravcová, učo 21787
  • osoba Bc. Irena Němčická, učo 28771
Atributy
 

ACTA_VSFS_2_2016_breckova_nemcicka.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/5749/ACTA_VSFS_2_2016_breckova_nemcicka.pdf
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/5749/ACTA_VSFS_2_2016_breckova_nemcicka.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
423,6 KB
Hash md5
8a23b66fb89e0e9a4a57df173b9a7597
Vloženo
Po 30. 1. 2017 10:48

ACTA_VSFS_2_2016_breckova_nemcicka.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/5749/ACTA_VSFS_2_2016_breckova_nemcicka.txt
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/5749/ACTA_VSFS_2_2016_breckova_nemcicka.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
66,9 KB
Hash md5
3b0b8cb970f1450c874b8b439f3bcec6
Vloženo
Po 30. 1. 2017 10:51
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 29. 10. 2020 08:14