LEGIERSKÁ, Yvona. Finanční instituce a zdaňování jejich služeb. Acta Sting, Brno: Akademie Sting, 2017, Neuveden, č. 3, s. 59-69. ISSN 1805-6873.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Finanční instituce a zdaňování jejich služeb
Název česky Finanční instituce a zdaňování jejich služeb
Název anglicky Financial Institutions and taxation of their services
Autoři LEGIERSKÁ, Yvona (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Acta Sting, Brno, Akademie Sting, 2017, 1805-6873.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/04274644:_____/17:#0000218
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky daň z přidané hodnoty; daň ze zboží a služeb; finanční služby; daň z finančních aktivit; daň z finančních transakcí;
Klíčová slova anglicky Value Added Tax; Goods and Services Tax; Financial services; Financial Activity Tax; Financial Transaction Tax;
Štítky AR 2016-2017, ERIH, RIV_2018, xJ4
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 1. 3. 2018 09:38.
Anotace
Příspěvek se zabývá problematikou zdaňování služeb DPH poskytovaných finančními institucemi. Tyto subjekty významně ovlivňují finanční a ekonomickou stabilitu každé země. Finanční služby jsou zdaňovány, osvobozeny s plným či částečným nárokem na odpočet daně, osvobozeny bez nároku na odpočet daně. Cílem příspěvku je na základě mezinárodní komparace navrhnout takové úpravy stávajícího zdanění finančních služeb na úrovni EU a ČR, které by vedly ke snížení distorzí a zvýšení neutrality DPH. Na úrovni EU je navrženo rozšířit rozsah finančních služeb zdaňovaných DPH o ty, které jsou poskytovány za úplatu. V ČR je doporučeno umožnit tyto služby finanční instituci buď zdanit či osvobodit a dále zavést daň z finančních aktivit, příp. daň z finančních transakcí.
Anotace anglicky
The paper deals with the taxation of VAT services provided by financial institutions. These entities significantly influence financial and economic stability of each country. Financial services are taxed, exempt full or partial deductibility of VAT exempt without entitlement to deduct. The aim of this paper is based on international comparisons suggest a modification of the existing taxation of financial services at EU level and the Czech Republic, which would reduce distortion and increase neutrality of VAT. At EU level, it is proposed to extend the range of financial services taxed by VAT on those that are provided for a fee. In the Czech Republic it is recommended to allow these services to a financial institution either to tax or exempt and introduce the Financial Activity Tax or the Financial Transaction Tax.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
yvona_legierska_po_uprave.docx   Verze souboru Legierská, Y. 8. 2. 2017

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/5769/yvona_legierska_po_uprave.docx
Adresa ze světa
https://is.vsfs.cz/publication/5769/yvona_legierska_po_uprave.docx
Adresa do Správce
https://is.vsfs.cz/auth/publication/5769/yvona_legierska_po_uprave.docx?info
Ze světa do Správce
https://is.vsfs.cz/publication/5769/yvona_legierska_po_uprave.docx?info
Vloženo
St 8. 2. 2017 23:46

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. Yvona Legierská, Ph.D., učo 21511
  • osoba Bc. Jan Peterec, učo 24999
Atributy
 

yvona_legierska_po_uprave.docx

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/5769/yvona_legierska_po_uprave.docx
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/5769/yvona_legierska_po_uprave.docx
Typ souboru
docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document)
Velikost
238,6 KB
Hash md5
38a663262d702205d0c0650951991b46
Vloženo
St 8. 2. 2017 23:46

yvona_legierska_po_uprave.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/5769/yvona_legierska_po_uprave.txt
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/5769/yvona_legierska_po_uprave.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
23,5 KB
Hash md5
70636c67d8668843d4539046f52a564e
Vloženo
St 8. 2. 2017 23:46

yvona_legierska_po_uprave.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/5769/yvona_legierska_po_uprave.pdf
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/5769/yvona_legierska_po_uprave.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
397,1 KB
Hash md5
dd3390b815fe4646153a9a9c540d2c1b
Vloženo
St 8. 2. 2017 23:46
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 25. 10. 2020 17:36