PETRŮ, Naděžda and Josef NOVÁK. Czech family business brands as a tradition bearer. In Petranová, Matúš, Mendelová. MARKETING IDENTITY Brands we love – part I. 1st ed. Trnava: University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. p. 235 -246. ISBN 978-80-8105-840-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Czech family business brands as a tradition bearer
Name in Czech Česká rodinná značka jako nositelka tradice
Authors PETRŮ, Naděžda (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Josef NOVÁK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Trnava, MARKETING IDENTITY Brands we love – part I. p. 235 -246, 12 pp. 2017.
Publisher University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50204 Business and management
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/04274644:_____/17:#0000228
Organization unit University of Finance and Administration
ISBN 978-80-8105-840-0
ISSN 1339-5726
UT WoS 000410451700023
Keywords (in Czech) Rodinná značka, rodinná firma, rodinné podnikání, rodinná farma, tradice.
Keywords in English Family brand; Family business; Family entrepreneurship; Family farm; Tradition
Tags AR 2016-2017, RIV_2018, unor_2019_o, WOS, xD1_překvalifikování_AR_2017_2018, xD2
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D., učo 9895. Changed: 15. 3. 2018 15:10.
Abstract
Czech family brands and the topic of family entrepreneurship appear more and more frequently before the eyes of both general and professional public on the page of Hospodářské noviny (Economic Journal) and Lidové noviny (People’s Journal), in the magazines Lobby, Moderní řízení (Modern Management), Trade News, on the television screens in the programme Cesty k úspěchu (Ways to Success) h osted by M arek V ašut, etc. The s cientific objective of this article is to examine the history and the presence of unique Czech brands of family business, and the range of interpretations to their names. The text was elaborated on the basis of general scientific methods, in particular using the comparison method for secondary data of publicly available / published research, case studies, primary quantitative research, deduction and generalization. The findings of this study confirmed the assumption that family businesses/farms that continue a family tradition, present the first and last name of their founders in their name. One of the main objectives of a company facing the need to design a successor strategy is to pass on the family brand and tradition to the incoming generation. The successors are brought up to respect traditions and to share the knowledge that the family brand is one of the most valuable intangible assets held by the family. However, the core of the family brand must rely on an excellent product or service. If properly taken care of, the family brand constitutes a major competitive advantage of the family business over other market players.
Abstract (in Czech)
Značky české rodiny a téma rodinného podnikání se stále častěji objevují před očima široké i odborné veřejnosti na stránkách Hospodářských novin a Lidových novinách v časopisech Lobby, Moderní řízení Management), Trade News, na televizních obrazovkách v programu Cesty k úspěchu (Mrák V ašut) a další. Cílem tohoto článku je prověřit historii a přítomnost unikátních českých značek Rodinného podnikání a rozsah interpretací jejich jmen. Text byl zpracován na základě obecných vědeckých metod, zejména pomocí srovnávací metody pro sekundární data veřejně dostupného / publikovaného výzkumu, případových studií, primárního kvantitativního výzkumu, odečtení a generalizace. Závěry této studie potvrdily předpoklad, že rodinné podniky / farmy, které pokračují v rodinné tradici, představují jméno a příjmení jejich zakladatelů. Jedním z hlavních cílů společnosti, která čelí potřebě navrhnout následnou strategii, je přenášet rodinu a tradici na novou generaci. Nástupci jsou vychováni k respektování tradic a ke sdílení vědomí, že rodinná značka je jedním z nejcennějších nehmotných statků držených rodinou. Jádro rodinné značky se však musí spoléhat na vynikající produkt nebo službu. Pokud se řádně postará o to, rodina představuje významnou konkurenční výhodu rodinného podniku před ostatními účastníky trhu.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
CZECH_FAMILY_BUSINESS_BRANDS_AS_A_TRADITION_BEARER.pdf Licence Creative Commons  File version Petrů, N. 31. 3. 2017

Properties

Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/5832/CZECH_FAMILY_BUSINESS_BRANDS_AS_A_TRADITION_BEARER.pdf
Address for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/5832/CZECH_FAMILY_BUSINESS_BRANDS_AS_A_TRADITION_BEARER.pdf
Address within Manager
https://is.vsfs.cz/auth/publication/5832/CZECH_FAMILY_BUSINESS_BRANDS_AS_A_TRADITION_BEARER.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/5832/CZECH_FAMILY_BUSINESS_BRANDS_AS_A_TRADITION_BEARER.pdf?info
Uploaded/Created
Fri 31. 3. 2017 19:44

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person JUDr. Josef Novák, učo 19448
  • a concrete person Ing. Naděžda Petrů, Ph.D., učo 9895
Attributes
 

CZECH_FAMILY_BUSINESS_BRANDS_AS_A_TRADITION_BEARER.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/5832/CZECH_FAMILY_BUSINESS_BRANDS_AS_A_TRADITION_BEARER.pdf
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/5832/CZECH_FAMILY_BUSINESS_BRANDS_AS_A_TRADITION_BEARER.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
482,4 KB
Hash md5
f3432d9479bc19ef312a17bd872909b9
Uploaded/Created
Fri 31. 3. 2017 19:44

CZECH_FAMILY_BUSINESS_BRANDS_AS_A_TRADITION_BEARER.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/5832/CZECH_FAMILY_BUSINESS_BRANDS_AS_A_TRADITION_BEARER.txt
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/5832/CZECH_FAMILY_BUSINESS_BRANDS_AS_A_TRADITION_BEARER.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
39 KB
Hash md5
57269d254b2533ea96e02d33a861f19c
Uploaded/Created
Fri 31. 3. 2017 19:45
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 28. 1. 2021 13:19