LÁNSKÝ, Jan. Bitcoin System. Acta Informatica Pragensia, Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017, roč. 6, č. 1, s. 20-31. ISSN 1805-4951. doi:10.18267/j.aip.97.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Bitcoin System
Název česky Systém Bitcoin
Autoři LÁNSKÝ, Jan (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Acta Informatica Pragensia, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017, 1805-4951.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/26138077:_____/17:#0000895
Organizační jednotka Institut VŠFS, z.ú.
Doi http://dx.doi.org/10.18267/j.aip.97
Klíčová slova česky Bitcoin, Systém, Transakce, Blockchain, Síť, Uživatel
Klíčová slova anglicky Bitcoin; System; Transaction; Blockchain; Network; User
Štítky AR 2016-2017, ERIH, RIV_2018, xJ4
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Návaznosti GA16-21506S, projekt VaV.
Změnil Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 1. 3. 2018 08:59.
Anotace
Cryptocurrency systems are purely digital and decentralized systems that use cryptographic principles to confirm transactions. Bitcoin is the first and also the most widespread cryptocurrency. The aim of this article is to introduce Bitcoin system using a language understandable also to readers without computer science education. This article captures the Bitcoin system from three perspectives: internal structure, network and users. Emphasis is placed on brief and clear definitions (system components) and their mutual relationships. A new system view of the stated terms constitutes author’s own contribution.
Anotace česky
Kryptoměnové systémy jsou čistě digitální, decentralizované a využívají kryptografickým principů pro potvrzování transakcí. Bitcoin je první a zároveň nejrozšířenější kryptoměnou. Cílem tohoto článku je představit Bitcoinový systém pomocí jazyka srozumitelného i čtenářům, kteří nemají informatické vzdělání. Článek zachycuje Bitcoinový systém ze tří pohledů: vnitřní struktura, síť a uživatelé. Důraz je kladen na stručné a přehledné definice pojmů (komponent systému) a jejich vzájemné vztahy. Vlastním autorským přínosem je nový systémový pohled na uváděné pojmy.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Lansky-final.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Lánský, J. 15. 6. 2017

Práva

Právo číst
  • pracovníci VSFS
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Jan Lánský, Ph.D., učo 14327
  • osoba Bc. Jan Peterec, učo 24999
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 25. 10. 2020 17:32