DAŇHEL, Jaroslav, Eva DUCHÁČKOVÁ a Jarmila RADOVÁ. Finanční trhy: Hledání výnosů, hledání klientů. Socioekonomické a humanitní studie, Praha: BIVŠ, 2017, roč. 7, č. 2, s. 33-43. ISSN 1804-6797.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Finanční trhy: Hledání výnosů, hledání klientů
Název česky Finanční trhy: Hledání výnosů, hledání klientů
Název anglicky Financial Markets: Searching for Revenues, Searcgubg for Clients
Autoři DAŇHEL, Jaroslav (203 Česká republika, garant, domácí), Eva DUCHÁČKOVÁ (203 Česká republika) a Jarmila RADOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Socioekonomické a humanitní studie, Praha, BIVŠ, 2017, 1804-6797.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/26138077:_____/17:#0000898
Organizační jednotka Institut VŠFS, z.ú.
Klíčová slova česky regulace finančního sektoru, peer to peer produkty, komprese výnosů, stabilita, bezpečnost
Klíčová slova anglicky financial sector regulation; peer to peer products; revenue compression; stability; security
Štítky AR 2017-2018, ERIH, RIV_2018, xJ4
Příznaky Recenzováno
Návaznosti GA16-21506S, projekt VaV.
Změnil Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 1. 3. 2018 09:40.
Anotace
Autoři se v článku zamýšlejí nad nejbližší budoucností finančních trhů, kde by podle jejich představ mělo dojít k pozvolnému nárůstu výnosů a obnovení vyššího zájmu o finanční produkty. Faktorem růstu by měl být trend přímého propojení účastníků interakcí, klientů a finanční industrie prostřednictvím peer to peer bankovnictví a pojišťovnictví. Těmito institucemi je vytvářen pozitivní tlak na zjednodušování produktů pro umožnění prodeje levnými moderními distribučními kanály a tím i tlak na snižování nákladů. V současné éře zextenzivňování regulační iniciativy zůstává zatím nevyřešenou otázkou míra, forma a podoba budoucí regulace těchto nových poskytovatelů finančních služeb.
Anotace anglicky
In the text, authors consider the near future of the financial markets, where, they believe, a gradual increase in revenues and renewed interest in financial products is to be expected. The trend of direct links between participants in interactions, clients and the financial industry through peer-to-peer banking and insurance should be the growth factor. These institutions are putting positive pressure on the simplification of products in order to enable sales through cheap distribution channels, and consequently also on reduction of costs. In the current era of intensification of the regulatory initiative, the extent, shape and form of the future regulation of these new financial service providers remain unresolved. In the text, authors consider the near future of the financial markets, where, they believe, a gradual increase in revenues and renewed interest in financial products is to be expected. The trend of direct links between participants in interactions, clients and the financial industry through peer-to-peer banking and insurance should be the growth factor. These institutions are putting positive pressure on the simplification of products in order to enable sales through cheap distribution channels, and consequently also on reduction of costs. In the current era of intensification of the regulatory initiative, the extent, shape and form of the future regulation of these new financial service providers remain unresolved. In the text, authors consider the near future of the financial markets, where, they believe, a gradual increase in revenues and renewed interest in financial products is to be expected. The trend of direct links between participants in interactions, clients and the financial industry through peer-to-peer banking and insurance should be the growth factor. These institutions are putting positive pressure on the simplification of products in order to enable sales through cheap distribution channels, and consequently also on reduction of costs. In the current era of intensification of the regulatory initiative, the extent, shape and form of the future regulation of these new financial service providers remain unresolved.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Danhel__Duchackova__Radova_-_SES_BIVS.pdf   Verze souboru Schlossberger, O. 20. 12. 2017

Práva

Právo číst
  • kdokoliv přihlášený v ISu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., učo 17765
  • osoba prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc., učo 17771
  • osoba Bc. Jan Peterec, učo 24999
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 21. 10. 2020 10:03