VOSTATEK, Jaroslav. Indexation of Old Age Pensions. In Vaňková, I. Proceedings of the 12th International Scientific Conference PUBLIC ECONOMICS AND ADMINISTRATION 2017. 1. vyd. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2017. s. 358-364, 8 s. ISBN 978-80-248-4131-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Indexation of Old Age Pensions
Název česky Indexace starobních důchodů
Autoři VOSTATEK, Jaroslav.
Vydání 1. vyd. Ostrava, Proceedings of the 12th International Scientific Conference PUBLIC ECONOMICS AND ADMINISTRATION 2017, od s. 358-364, 8 s. 2017.
Nakladatel VŠB – Technical University of Ostrava
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
ISBN 978-80-248-4131-1
Klíčová slova česky rovný důchod, příspěvek na bydlení, indexace, starobní důchod, solidarita
Klíčová slova anglicky flat-rate pension; housing benefit; indexation; old-age pensions; solidarity
Štítky AR 2017-2018, xD2
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 2. 1. 2018 11:34.
Anotace
Indexation of Czech public pensions is not comprehensible already because the basic and percentage pension assessments are indexed separately and the indexation rate of the percentage assessment depends on indexation of the basic assessment. This incomprehensibility is a cause of attempts to make the indexation flat, which is in contradiction to the principle of equivalence in insurance-based systems. Such tendencies show evident efforts to correct the level of solidarity contained in new pension entitlements via pension indexation. The goal of the paper is to propose a variant comprehensible system of indexation of Czech old age pensions, preferably related to possible alternatives of pension reform, both total and partial, related only or mainly to the indexation of pensions. In that process, we will build upon foreign knowledge and research work regarding pensions and related benefits, especially the means-tested housing benefit. We will also deal with potential feedback of pension indexation for the future shape of the existing Czech system of public pensions.
Anotace česky
Indexace českých veřejných penzí není srozumitelná již z toho důvodu, že se u nás samostatně indexují základní a procentní výměra důchodu a sazba indexace procentní výměry závisí na indexaci základní výměry. Tato nesrozumitelnost je zdrojem snah o paušalizaci indexace, která je v rozporu s principem ekvivalence v pojistných systémech. V tendencích tohoto druhu je patrná snaha o korekci míry solidarity obsažené v nově přiznávaných důchodech cestou indexace penzí. Cílem příspěvku je navrhnout variantní srozumitelný systém indexace českých starobních penz, nejlépe v návaznosti na možné varianty důchodové reformy, celkové i dílčí, dotýkající se pouze či především indexace penzí. Využijeme přitom zahraniční poznatky a výzkumy na úseku penzí a navazujících dávek, především testovaného příspěvku na bydlení. Budeme se zabývat i možnostmi zpětné vazby indexace penzí na budoucí podobu stávajícího českého systému veřejných penzí.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Vostatek_Indexation_of_Old_Age_Pensions_final.pdf   Verze souboru Vostatek, J. 28. 12. 2017

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/6374/Vostatek_Indexation_of_Old_Age_Pensions_final.pdf
Adresa ze světa
https://is.vsfs.cz/publication/6374/Vostatek_Indexation_of_Old_Age_Pensions_final.pdf
Adresa do Správce
https://is.vsfs.cz/auth/publication/6374/Vostatek_Indexation_of_Old_Age_Pensions_final.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.vsfs.cz/publication/6374/Vostatek_Indexation_of_Old_Age_Pensions_final.pdf?info
Vloženo
Čt 28. 12. 2017 18:07

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc., učo 16411
  • osoba Ing. Dominika Moravcová, učo 21787
Atributy
 

Vostatek_Indexation_of_Old_Age_Pensions_final.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/6374/Vostatek_Indexation_of_Old_Age_Pensions_final.pdf
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/6374/Vostatek_Indexation_of_Old_Age_Pensions_final.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
315,4 KB
Hash md5
8f15cb9f516e744cf17f7c700b6bacc2
Vloženo
Čt 28. 12. 2017 18:07

Vostatek_Indexation_of_Old_Age_Pensions_final.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/6374/Vostatek_Indexation_of_Old_Age_Pensions_final.txt
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/6374/Vostatek_Indexation_of_Old_Age_Pensions_final.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
41,7 KB
Hash md5
c8073bf062b59dee23b47f853924dc9f
Vloženo
Čt 28. 12. 2017 18:08
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 26. 9. 2022 17:32