VOSTATEK, Jaroslav. Indexation of Old Age Pensions. In Vaňková, I.. Proceedings of the 12th International Scientific Conference PUBLIC ECONOMICS AND ADMINISTRATION 2017. 1. vyd. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2017. p. 358-364, 8 pp. ISBN 978-80-248-4131-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Indexation of Old Age Pensions
Name in Czech Indexace starobních důchodů
Authors VOSTATEK, Jaroslav.
Edition 1. vyd. Ostrava, Proceedings of the 12th International Scientific Conference PUBLIC ECONOMICS AND ADMINISTRATION 2017, p. 358-364, 8 pp. 2017.
Publisher VŠB – Technical University of Ostrava
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit University of Finance and Administration
ISBN 978-80-248-4131-1
Keywords (in Czech) rovný důchod, příspěvek na bydlení, indexace, starobní důchod, solidarita
Keywords in English flat-rate pension; housing benefit; indexation; old-age pensions; solidarity
Tags AR 2017-2018, xD2
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Changed: 2. 1. 2018 11:34.
Abstract
Indexation of Czech public pensions is not comprehensible already because the basic and percentage pension assessments are indexed separately and the indexation rate of the percentage assessment depends on indexation of the basic assessment. This incomprehensibility is a cause of attempts to make the indexation flat, which is in contradiction to the principle of equivalence in insurance-based systems. Such tendencies show evident efforts to correct the level of solidarity contained in new pension entitlements via pension indexation. The goal of the paper is to propose a variant comprehensible system of indexation of Czech old age pensions, preferably related to possible alternatives of pension reform, both total and partial, related only or mainly to the indexation of pensions. In that process, we will build upon foreign knowledge and research work regarding pensions and related benefits, especially the means-tested housing benefit. We will also deal with potential feedback of pension indexation for the future shape of the existing Czech system of public pensions.
Abstract (in Czech)
Indexace českých veřejných penzí není srozumitelná již z toho důvodu, že se u nás samostatně indexují základní a procentní výměra důchodu a sazba indexace procentní výměry závisí na indexaci základní výměry. Tato nesrozumitelnost je zdrojem snah o paušalizaci indexace, která je v rozporu s principem ekvivalence v pojistných systémech. V tendencích tohoto druhu je patrná snaha o korekci míry solidarity obsažené v nově přiznávaných důchodech cestou indexace penzí. Cílem příspěvku je navrhnout variantní srozumitelný systém indexace českých starobních penz, nejlépe v návaznosti na možné varianty důchodové reformy, celkové i dílčí, dotýkající se pouze či především indexace penzí. Využijeme přitom zahraniční poznatky a výzkumy na úseku penzí a navazujících dávek, především testovaného příspěvku na bydlení. Budeme se zabývat i možnostmi zpětné vazby indexace penzí na budoucí podobu stávajícího českého systému veřejných penzí.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Vostatek_Indexation_of_Old_Age_Pensions_final.pdf   File version Vostatek, J. 28. 12. 2017

Properties

Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/6374/Vostatek_Indexation_of_Old_Age_Pensions_final.pdf
Address for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/6374/Vostatek_Indexation_of_Old_Age_Pensions_final.pdf
Address within Manager
https://is.vsfs.cz/auth/publication/6374/Vostatek_Indexation_of_Old_Age_Pensions_final.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/6374/Vostatek_Indexation_of_Old_Age_Pensions_final.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 28. 12. 2017 18:07

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc., učo 16411
  • a concrete person Ing. Dominika Moravcová, učo 21787
Attributes
 

Vostatek_Indexation_of_Old_Age_Pensions_final.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/6374/Vostatek_Indexation_of_Old_Age_Pensions_final.pdf
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/6374/Vostatek_Indexation_of_Old_Age_Pensions_final.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
315,4 KB
Hash md5
8f15cb9f516e744cf17f7c700b6bacc2
Uploaded/Created
Thu 28. 12. 2017 18:07

Vostatek_Indexation_of_Old_Age_Pensions_final.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/6374/Vostatek_Indexation_of_Old_Age_Pensions_final.txt
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/6374/Vostatek_Indexation_of_Old_Age_Pensions_final.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
41,7 KB
Hash md5
c8073bf062b59dee23b47f853924dc9f
Uploaded/Created
Thu 28. 12. 2017 18:08
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 14. 7. 2020 15:28