SMEJKAL, Vladimír, Jindřich KODL, Ladislav SIEGER, František HORTAI a Petr TESAŘ. Stability of a dynamic biometric signature created on various devices. In Aythami Morales, Ruben Vera-Rodriguez, Riccardo Lazzeretti,Julian Fierrez,Javier Ortega-Garcia. KODL, Jindřich a Ladislav SIEGER. Proceedings of 51th Annual 2017 International Carnahan Conference on Security Technology. 2017. vyd. Madrid, Spain: Universidad Autonoma de Madrid, 2017. s. 148-152. ISBN 978-1-5386-1585-0. doi:10.1109/CCST.2017.8167814.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Stability of a dynamic biometric signature created on various devices
Název česky Stabilita dynamického biometrického podpisu na různých zařízeních
Autoři SMEJKAL, Vladimír (203 Česká republika, garant), Jindřich KODL (203 Česká republika), Ladislav SIEGER (203 Česká republika), František HORTAI (203 Česká republika) a Petr TESAŘ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 2017. vyd. Madrid, Spain, Proceedings of 51th Annual 2017 International Carnahan Conference on Security Technology, od s. 148-152, 5 s. 2017.
Nakladatel Universidad Autonoma de Madrid
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Španělsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/04274644:_____/17:#0000428
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
ISBN 978-1-5386-1585-0
Doi http://dx.doi.org/10.1109/CCST.2017.8167814
UT WoS 000424779200025
Klíčová slova česky Dynamický biometrický podpis; biometrická data podpisu; stabilita dynamického biometrického podpisu; dynamick zařízení pro záznam biometrických podpisů.
Klíčová slova anglicky Dynamic biometric signature; biometric data of the signature; stability of the dynamic biometric signature; dynamic biometric signature capture device
Štítky AR 2017-2018, cervenec_2019_o, RIV_2020, xD1_překvalifikování, xD2
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 18. 5. 2020 12:39.
Anotace
The paper directly follows on from the prior research on the DBS, its properties, security, its resistance to forgery, and its stability. In our experiments, we used all the available pads produced by Signotec, which differ from each other in terms of their design, the size of the signature field, resolution, sampling rate, and even the scanning method used — a regular pen or a special pen using the ERT (Electromagnetic Resonance Technology). A less heterogenous sample was used than in the previous cases, as the objective of the experiments was to demonstrate a potential change in the DBS connected with the use of a different device, nevertheless the size of the sample means it is sufficiently statistically representative. The results showed that irrespective of the device used, the stability of scanning of the dynamic biometric signature was high for each person. The signature variability did not significantly differ between the devices for individual people. Once again it was confirmed that the use of the first signature as a “trial”, not included in the results, reduces the signature variability for each participant.
Anotace česky
Příspěvek přímo vyplývá z předchozího výzkumu DBS, jeho vlastností, bezpečnosti, odolnosti vůči padělání a stability. V našich experimentech jsme použili všechny dostupné podložky od společnosti Signotec, které se od sebe liší, pokud jde o jejich design, velikost podpisového pole, rozlišení, vzorkovací frekvenci a dokonce i použitou metodu skenování - pravidelné pero nebo speciální pero pomocí technologie ERT (Electromagnetic Resonance Technology). Použil se méně heterogenní vzorek než v předchozích případech, jelikož cílem pokusů bylo prokázat potenciální změnu v DBS spojeném s použitím jiného zařízení, nicméně velikost vzorku znamená, že je dostatečně statisticky reprezentativní. Výsledky ukázaly, že bez ohledu na použité zařízení byla stabilita skenování dynamického biometrického podpisu pro každou osobu vysoká. Variabilita podpisu se mezi jednotlivými zařízeními výrazně nelišila. Opět bylo potvrzeno, že použití prvního podpisu jako "zkušební", nezahrnuté do výsledků, snižuje variabilitu podpisu pro každého účastníka.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
ICCST-2017_paper_43.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Tesař, P. 30. 12. 2017

Vlastnosti

Název
ICCST-2017_paper_43.pdf
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/6381/ICCST-2017_paper_43.pdf
Adresa ze světa
https://is.vsfs.cz/publication/6381/ICCST-2017_paper_43.pdf
Adresa do Správce
https://is.vsfs.cz/auth/publication/6381/ICCST-2017_paper_43.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.vsfs.cz/publication/6381/ICCST-2017_paper_43.pdf?info
Vloženo
So 30. 12. 2017 00:32

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. Jindřich Kodl, CSc., učo 11466
  • osoba RNDr. Petr Tesař, Ph.D., učo 22901
  • osoba Bc. Jan Peterec, učo 24999
  • osoba prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., učo 6010
Atributy
 

ICCST-2017_paper_43.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/6381/ICCST-2017_paper_43.pdf
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/6381/ICCST-2017_paper_43.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
394,9 KB
Hash md5
618296937e0067922895396b23d945ca
Vloženo
So 30. 12. 2017 00:32

ICCST-2017_paper_43.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/6381/ICCST-2017_paper_43.txt
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/6381/ICCST-2017_paper_43.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
23,3 KB
Hash md5
2b015fc80521613933cb970a71acc964
Vloženo
So 30. 12. 2017 00:36
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 3. 7. 2022 01:05