SMEJKAL, Vladimír, Jindřich KODL, Ladislav SIEGER, František HORTAI and Petr TESAŘ. Stability of a dynamic biometric signature created on various devices. In Aythami Morales, Ruben Vera-Rodriguez, Riccardo Lazzeretti,Julian Fierrez,Javier Ortega-Garcia. KODL, Jindřich and Ladislav SIEGER. Proceedings of 51th Annual 2017 International Carnahan Conference on Security Technology. 2017th ed. Madrid, Spain: Universidad Autonoma de Madrid, 2017. p. 148-152. ISBN 978-1-5386-1585-0. doi:10.1109/CCST.2017.8167814.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Stability of a dynamic biometric signature created on various devices
Name in Czech Stabilita dynamického biometrického podpisu na různých zařízeních
Authors SMEJKAL, Vladimír (203 Czech Republic, guarantor), Jindřich KODL (203 Czech Republic), Ladislav SIEGER (203 Czech Republic), František HORTAI (203 Czech Republic) and Petr TESAŘ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 2017. vyd. Madrid, Spain, Proceedings of 51th Annual 2017 International Carnahan Conference on Security Technology, p. 148-152, 5 pp. 2017.
Publisher Universidad Autonoma de Madrid
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Spain
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/04274644:_____/17:#0000428
Organization unit University of Finance and Administration
ISBN 978-1-5386-1585-0
Doi http://dx.doi.org/10.1109/CCST.2017.8167814
UT WoS 000424779200025
Keywords (in Czech) Dynamický biometrický podpis; biometrická data podpisu; stabilita dynamického biometrického podpisu; dynamick zařízení pro záznam biometrických podpisů.
Keywords in English Dynamic biometric signature; biometric data of the signature; stability of the dynamic biometric signature; dynamic biometric signature capture device
Tags AR 2017-2018, cervenec_2019_o, RIV_2020, xD1_překvalifikování, xD2
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Changed: 18/5/2020 12:39.
Abstract
The paper directly follows on from the prior research on the DBS, its properties, security, its resistance to forgery, and its stability. In our experiments, we used all the available pads produced by Signotec, which differ from each other in terms of their design, the size of the signature field, resolution, sampling rate, and even the scanning method used — a regular pen or a special pen using the ERT (Electromagnetic Resonance Technology). A less heterogenous sample was used than in the previous cases, as the objective of the experiments was to demonstrate a potential change in the DBS connected with the use of a different device, nevertheless the size of the sample means it is sufficiently statistically representative. The results showed that irrespective of the device used, the stability of scanning of the dynamic biometric signature was high for each person. The signature variability did not significantly differ between the devices for individual people. Once again it was confirmed that the use of the first signature as a “trial”, not included in the results, reduces the signature variability for each participant.
Abstract (in Czech)
Příspěvek přímo vyplývá z předchozího výzkumu DBS, jeho vlastností, bezpečnosti, odolnosti vůči padělání a stability. V našich experimentech jsme použili všechny dostupné podložky od společnosti Signotec, které se od sebe liší, pokud jde o jejich design, velikost podpisového pole, rozlišení, vzorkovací frekvenci a dokonce i použitou metodu skenování - pravidelné pero nebo speciální pero pomocí technologie ERT (Electromagnetic Resonance Technology). Použil se méně heterogenní vzorek než v předchozích případech, jelikož cílem pokusů bylo prokázat potenciální změnu v DBS spojeném s použitím jiného zařízení, nicméně velikost vzorku znamená, že je dostatečně statisticky reprezentativní. Výsledky ukázaly, že bez ohledu na použité zařízení byla stabilita skenování dynamického biometrického podpisu pro každou osobu vysoká. Variabilita podpisu se mezi jednotlivými zařízeními výrazně nelišila. Opět bylo potvrzeno, že použití prvního podpisu jako "zkušební", nezahrnuté do výsledků, snižuje variabilitu podpisu pro každého účastníka.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
ICCST-2017_paper_43.pdf Licence Creative Commons  File version Tesař, P. 30/12/2017

Properties

Name
ICCST-2017_paper_43.pdf
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/6381/ICCST-2017_paper_43.pdf
Address for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/6381/ICCST-2017_paper_43.pdf
Address within Manager
https://is.vsfs.cz/auth/publication/6381/ICCST-2017_paper_43.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/6381/ICCST-2017_paper_43.pdf?info
Uploaded/Created
Sat 30/12/2017 00:32

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Ing. Jindřich Kodl, CSc., učo 11466
  • a concrete person RNDr. Petr Tesař, Ph.D., učo 22901
  • a concrete person Bc. Jan Peterec, učo 24999
  • a concrete person prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., učo 6010
Attributes
 

ICCST-2017_paper_43.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/6381/ICCST-2017_paper_43.pdf
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/6381/ICCST-2017_paper_43.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
394,9 KB
Hash md5
618296937e0067922895396b23d945ca
Uploaded/Created
Sat 30/12/2017 00:32

ICCST-2017_paper_43.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/6381/ICCST-2017_paper_43.txt
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/6381/ICCST-2017_paper_43.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
23,3 KB
Hash md5
2b015fc80521613933cb970a71acc964
Uploaded/Created
Sat 30/12/2017 00:36
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 28/6/2022 12:11