STRAUS, Jiří and Viktor PORADA. Teorie forenzní biomechaniky (Theory of Forensic Biomechanics). 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2017. 168 pp. Edice SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-140-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Teorie forenzní biomechaniky
Name in Czech Teorie forenzní biomechaniky
Name (in English) Theory of Forensic Biomechanics
Authors STRAUS, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Viktor PORADA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vydání. Praha, 168 pp. Edice SCIENCEpress, 2017.
Publisher Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/04274644:_____/17:#0000320
Organization unit University of Finance and Administration
ISBN 978-80-7408-140-8
Keywords (in Czech) Forenzní biomechanika, kriminalistika
Keywords in English Forensic Biomechanics; Criminalistic
Tags AR 2017-2018, RIV_2019, xB2
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Changed: 2/4/2019 14:17.
Abstract
Forenzní biomechanika je poměrně mladá forenzní věda, počátky využití forenzní biomechaniky při řešení trestných činů lze spatřovat počátkem 80. let 20. století. Z pohledu praktického využití řeší forenzní biomechanika otázky a problémy, na které neumí odpovědět žádná jiná forenzní věda. V předkládané monografii jsou rozebrány některé teoretické otázky forenzní biomechaniky zaměřené na predikci tělesné výšky osoby ze stop lokomoce, reakční čas člověka, časové relace kopu a úderu, biomechaniku pádu z výšky a pádu ze stoje na podložku a extrémní dynamické zatížení organismu.
Abstract (in English)
Forensic Biomechanics is a relatively young forensic science; the beginnings of forensic biomechanics in dealing with crimes can be seen in the early 1980s. From a practical point of view, Forensic Biomechanics solves questions and problems that no other forensic science can answer. In the present monograph, some theoretical questions of forensic biomechanics focusing on prediction of the body height of a person from locomotion traces, human reaction time, kick and stroke time, biomechanics of height and drop from stand to bed and extreme dynamic load of the organism.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Teorie_forenzni_biomechanika-finale-ed.pdf Licence Creative Commons  File version Emmer, J. 15/2/2018

Properties

Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/6412/Teorie_forenzni_biomechanika-finale-ed.pdf
Address for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/6412/Teorie_forenzni_biomechanika-finale-ed.pdf
Address within Manager
https://is.vsfs.cz/auth/publication/6412/Teorie_forenzni_biomechanika-finale-ed.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/6412/Teorie_forenzni_biomechanika-finale-ed.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 15/2/2018 11:36, PhDr. Jan Emmer

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Bc. Jan Peterec, učo 24999
  • a concrete person prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc., učo 28431
  • a concrete person prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., učo 31366
Attributes
 

Teorie_forenzni_biomechanika-finale-ed.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/6412/Teorie_forenzni_biomechanika-finale-ed.pdf
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/6412/Teorie_forenzni_biomechanika-finale-ed.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
7,5 MB
Hash md5
17fdb11a93fc18ffbe3e7a735f5b7fef
Uploaded/Created
Thu 15/2/2018 11:36

Teorie_forenzni_biomechanika-finale-ed.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/6412/Teorie_forenzni_biomechanika-finale-ed.txt
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/6412/Teorie_forenzni_biomechanika-finale-ed.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
416,4 KB
Hash md5
7976f6494affa98c26b501e521c82e37
Uploaded/Created
Thu 15/2/2018 11:36
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 19/8/2022 20:12