Informační systém VŠFS
STRAUS, Jiří a Viktor PORADA. Teorie forenzní biomechaniky. 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2017. 168 s. Edice SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-140-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Teorie forenzní biomechaniky
Název česky Teorie forenzní biomechaniky
Název anglicky Theory of Forensic Biomechanics
Autoři STRAUS, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí) a Viktor PORADA (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vydání. Praha, 168 s. Edice SCIENCEpress, 2017.
Nakladatel Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/04274644:_____/17:#0000320
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
ISBN 978-80-7408-140-8
Klíčová slova česky Forenzní biomechanika, kriminalistika
Klíčová slova anglicky Forensic Biomechanics; Criminalistic
Štítky AR 2017-2018, RIV_2019, xB2
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 2. 4. 2019 14:17.
Anotace
Forenzní biomechanika je poměrně mladá forenzní věda, počátky využití forenzní biomechaniky při řešení trestných činů lze spatřovat počátkem 80. let 20. století. Z pohledu praktického využití řeší forenzní biomechanika otázky a problémy, na které neumí odpovědět žádná jiná forenzní věda. V předkládané monografii jsou rozebrány některé teoretické otázky forenzní biomechaniky zaměřené na predikci tělesné výšky osoby ze stop lokomoce, reakční čas člověka, časové relace kopu a úderu, biomechaniku pádu z výšky a pádu ze stoje na podložku a extrémní dynamické zatížení organismu.
Anotace anglicky
Forensic Biomechanics is a relatively young forensic science; the beginnings of forensic biomechanics in dealing with crimes can be seen in the early 1980s. From a practical point of view, Forensic Biomechanics solves questions and problems that no other forensic science can answer. In the present monograph, some theoretical questions of forensic biomechanics focusing on prediction of the body height of a person from locomotion traces, human reaction time, kick and stroke time, biomechanics of height and drop from stand to bed and extreme dynamic load of the organism.
Zobrazeno: 27. 1. 2022 17:52