Informační systém VŠFS
STRAUS, Jiří and Viktor PORADA. Teorie forenzní biomechaniky (Theory of Forensic Biomechanics). 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2017. 168 pp. Edice SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-140-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Teorie forenzní biomechaniky
Name in Czech Teorie forenzní biomechaniky
Name (in English) Theory of Forensic Biomechanics
Authors STRAUS, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Viktor PORADA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vydání. Praha, 168 pp. Edice SCIENCEpress, 2017.
Publisher Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/04274644:_____/17:#0000320
Organization unit University of Finance and Administration
ISBN 978-80-7408-140-8
Keywords (in Czech) Forenzní biomechanika, kriminalistika
Keywords in English Forensic Biomechanics; Criminalistic
Tags AR 2017-2018, RIV_2019, xB2
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Changed: 2/4/2019 14:17.
Abstract
Forenzní biomechanika je poměrně mladá forenzní věda, počátky využití forenzní biomechaniky při řešení trestných činů lze spatřovat počátkem 80. let 20. století. Z pohledu praktického využití řeší forenzní biomechanika otázky a problémy, na které neumí odpovědět žádná jiná forenzní věda. V předkládané monografii jsou rozebrány některé teoretické otázky forenzní biomechaniky zaměřené na predikci tělesné výšky osoby ze stop lokomoce, reakční čas člověka, časové relace kopu a úderu, biomechaniku pádu z výšky a pádu ze stoje na podložku a extrémní dynamické zatížení organismu.
Abstract (in English)
Forensic Biomechanics is a relatively young forensic science; the beginnings of forensic biomechanics in dealing with crimes can be seen in the early 1980s. From a practical point of view, Forensic Biomechanics solves questions and problems that no other forensic science can answer. In the present monograph, some theoretical questions of forensic biomechanics focusing on prediction of the body height of a person from locomotion traces, human reaction time, kick and stroke time, biomechanics of height and drop from stand to bed and extreme dynamic load of the organism.
Displayed: 23/5/2022 11:23