JURÁSEK, Miroslav. Střet civilizací: test Popperem. ACC JOURNAL. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2018, roč. 23, č. 3, s. 213-222. ISSN 1803-9782.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Střet civilizací: test Popperem
Název česky Střet civilizací: test Popperem
Název anglicky Clash of Civilizations: the Popper Test
Autoři JURÁSEK, Miroslav (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání ACC JOURNAL, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 2018, 1803-9782.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50601 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/04274644:_____/18:#0000321
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky K. R. Popper, Popperova břitva, Falzifikace, S. P. Huntington, Střet civilizací, Metodologie vědy
Klíčová slova anglicky Sir K. R. Popper; Popper’s razor; Falsifiability; S. P. Huntington; The Clash of Civilizations; Methodology of science.
Štítky AR 2017-2018, ERIH, RIV_2019, xJ4
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 14. 3. 2019 11:03.
Anotace
Slavná kniha Samuela P. Huntingtona „Střet civilizací“ vzbuzovala hned od počátku plno kontroverzí. Mnozí autoři se k tomuto dílu vztahovali různě: někteří ji brali jako paradigma, někteří ji považovali za teorii, jiní (vč. samého Huntingtona) za hypotetický scénář možné budoucnosti. Je-li vědecká teorie známkou objektivního poznání, má otázka, zda se jedná o vědeckou teorii, metafyzické vyprávění bez průkazných důkazů v praxi, anebo pouhý shluk dojmů, názorů a postřehů autora, kardinální význam pro určení toho, jak s určitým produktem vědeckého myšlení zacházet. Cílem tohoto článku je zdůvodnění toho, že objektivnost ideje střetu civilizací nelze přeceňovat, protože se v tradici Popperovy metodologie vědy jedná o dobře napsané metafyzické vyprávění, které nicméně dokáže generovat nové, provokativní a smělé hypotézy s potenciálem stát se vědeckou teorií.
Anotace anglicky
Samuel P. Huntington’s famous book, “The Clash of Civilizations”, has evoked controversy since it was first published. Many authors have referred to this work in a different way: some have taken it as a paradigm, some regarded it as a theory, others (including Huntington himself) as a hypothetical scenario of a possible future. If scientific theory is a mark of objective knowledge, the question of whether scientific theory, a metaphysical narrative without conclusive evidence in practice, or a mere cluster of impressions, opinions, and perceptions of the author, is a cardinal meaning for determining how to handle a particular product of scientific thought . The aim of this article is to justify the fact that the objectivity of the idea of the clash of civilizations cannot be overestimated, because Popper’s methodology of science is a well-written metaphysical narrative that nevertheless generates new provocative and bold hypotheses with the potential to become a scientific theory.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
ACC_JOURNAL_3-2017.pdf   Verze souboru Jurásek, M. 17. 1. 2018

Práva

Právo číst
  • pracovníci VSFS
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Ing. Miroslav Jurásek, Ph.D., učo 19614
  • osoba Ing. Dominika Moravcová, učo 21787
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 25. 1. 2021 02:43