PETRŮ, Naděžda. Nástupnická strategie v českých rodinných podnicích. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018. 104 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-162-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nástupnická strategie v českých rodinných podnicích
Název česky Nástupnická strategie v českých rodinných podnicích
Název anglicky The succession strategy in Czech family businesses
Autoři PETRŮ, Naděžda (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Praha, 104 s. SCIENCEpress, 2018.
Nakladatel Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/04274644:_____/18:#0000327
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
ISBN 978-80-7408-162-0
Klíčová slova česky nástupnictví, rodinné podnikání, rodinná ústava, kulaté stoly, výzkum
Klíčová slova anglicky succession; family business; family constitution; round tables; research
Štítky AR 2018-2019, Malé a střední podniky, RIV_2019, Rodinné firmy, xB2
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 18. 3. 2019 09:50.
Anotace
Hlavním přínosem rodinných podniků je jejich dlouhodobá perspektiva, specifické hodnoty utvářející jejich jedinečnost. Nenapodobitelná kultura se zakládá na hodnotách, jako například velké důvěře v podnik, vysoké kvalitě nabízených služeb aproduktů, pohodě apříjemné atmosféře. Proč? Jejich podnik má totiž tvář– tvář zakladatele, tvář rodinných příslušníků, která je garancí spolehlivosti, zájmu oto vytvořit, udržet apředat rodinné know-how. Dlouhodobou perspektivou rodinných podniků se rozumí to, že vytvářejí trvalá pouta se zainteresovanými subjekty – zaměstnanci, zákazníky, dodavateli i místními komunitami. Pro rodinné podniky je charakteristické přání majitelů předat je další generaci, péče o zaměstnance a odpovědnost za ně. I tento aspekt v podnicích, v nichž se vztahy zakládají na důvěře a částečně i na emocích, posiluje jejich společenskou odpovědnost. Cílem této publikace je na základě kompilace teoretických východisek odborných textů, ale především prostřednictvím kvalitativního výzkumu, na příkladech dobré praxe, příbězích českých rodinných podniků, na základě diskusí u kulatých stolů, zobecnit stávající stav rodinného podnikání v České republice, nastínit postup řízení nástupnické strategie.
Anotace anglicky
The main benefit of family businesses is their long-term perspective, specific values that shape their uniqueness. The unimaginable culture is based on values such as great business confidence, high quality of services and products, a cool and atmospheric atmosphere. Why? Their enterprise has the face of the founder, the face of family members, which is a guarantee of reliability, interest in creating, maintaining and transferring family know-how. The long-term perspective of family businesses means that they create lasting bonds with stakeholders - employees, customers, suppliers and local communities. For family businesses it is characteristic of the owners' wishes to pass them on to the next generation, the care of the employees and the responsibility for them. Even this aspect in businesses where trust and, in part, emotions are based on trust, strengthens their social responsibility. The aim of this publication is to compile the theoretical bases of expert texts, but above all through qualitative research, examples of good practice, stories of Czech family businesses, generalizing the current state of family business in the Czech Republic, outlining the success of the succession strategy.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Petru_Nastupnicka_strategie.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Emmer, J. 9. 2. 2018

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/6540/Petru_Nastupnicka_strategie.pdf
Adresa ze světa
https://is.vsfs.cz/publication/6540/Petru_Nastupnicka_strategie.pdf
Adresa do Správce
https://is.vsfs.cz/auth/publication/6540/Petru_Nastupnicka_strategie.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.vsfs.cz/publication/6540/Petru_Nastupnicka_strategie.pdf?info
Vloženo
Pá 9. 2. 2018 09:26, PhDr. Jan Emmer

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba PhDr. Jan Emmer, učo 13071
  • osoba Ing. Naděžda Petrů, Ph.D., učo 9895
Atributy
 

Petru_Nastupnicka_strategie.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/6540/Petru_Nastupnicka_strategie.pdf
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/6540/Petru_Nastupnicka_strategie.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
3,4 MB
Hash md5
ce1ecd4a365580322884522823c159df
Vloženo
Pá 9. 2. 2018 09:26

Petru_Nastupnicka_strategie.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/6540/Petru_Nastupnicka_strategie.txt
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/6540/Petru_Nastupnicka_strategie.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
279,1 KB
Hash md5
4840f7545ba208fbdc94a77071688551
Vloženo
Pá 9. 2. 2018 09:27
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 7. 5. 2021 04:07