PETRŮ, Naděžda. Nástupnická strategie v českých rodinných podnicích (The succession strategy in Czech family businesses). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018. 104 pp. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-162-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nástupnická strategie v českých rodinných podnicích
Name in Czech Nástupnická strategie v českých rodinných podnicích
Name (in English) The succession strategy in Czech family businesses
Authors PETRŮ, Naděžda (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Praha, 104 pp. SCIENCEpress, 2018.
Publisher Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/04274644:_____/18:#0000327
Organization unit University of Finance and Administration
ISBN 978-80-7408-162-0
Keywords (in Czech) nástupnictví, rodinné podnikání, rodinná ústava, kulaté stoly, výzkum
Keywords in English succession; family business; family constitution; round tables; research
Tags AR 2018-2019, Malé a střední podniky, RIV_2019, Rodinné firmy, xB2
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Changed: 18. 3. 2019 09:50.
Abstract
Hlavním přínosem rodinných podniků je jejich dlouhodobá perspektiva, specifické hodnoty utvářející jejich jedinečnost. Nenapodobitelná kultura se zakládá na hodnotách, jako například velké důvěře v podnik, vysoké kvalitě nabízených služeb aproduktů, pohodě apříjemné atmosféře. Proč? Jejich podnik má totiž tvář– tvář zakladatele, tvář rodinných příslušníků, která je garancí spolehlivosti, zájmu oto vytvořit, udržet apředat rodinné know-how. Dlouhodobou perspektivou rodinných podniků se rozumí to, že vytvářejí trvalá pouta se zainteresovanými subjekty – zaměstnanci, zákazníky, dodavateli i místními komunitami. Pro rodinné podniky je charakteristické přání majitelů předat je další generaci, péče o zaměstnance a odpovědnost za ně. I tento aspekt v podnicích, v nichž se vztahy zakládají na důvěře a částečně i na emocích, posiluje jejich společenskou odpovědnost. Cílem této publikace je na základě kompilace teoretických východisek odborných textů, ale především prostřednictvím kvalitativního výzkumu, na příkladech dobré praxe, příbězích českých rodinných podniků, na základě diskusí u kulatých stolů, zobecnit stávající stav rodinného podnikání v České republice, nastínit postup řízení nástupnické strategie.
Abstract (in English)
The main benefit of family businesses is their long-term perspective, specific values that shape their uniqueness. The unimaginable culture is based on values such as great business confidence, high quality of services and products, a cool and atmospheric atmosphere. Why? Their enterprise has the face of the founder, the face of family members, which is a guarantee of reliability, interest in creating, maintaining and transferring family know-how. The long-term perspective of family businesses means that they create lasting bonds with stakeholders - employees, customers, suppliers and local communities. For family businesses it is characteristic of the owners' wishes to pass them on to the next generation, the care of the employees and the responsibility for them. Even this aspect in businesses where trust and, in part, emotions are based on trust, strengthens their social responsibility. The aim of this publication is to compile the theoretical bases of expert texts, but above all through qualitative research, examples of good practice, stories of Czech family businesses, generalizing the current state of family business in the Czech Republic, outlining the success of the succession strategy.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Petru_Nastupnicka_strategie.pdf Licence Creative Commons  File version Emmer, J. 9. 2. 2018

Properties

Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/6540/Petru_Nastupnicka_strategie.pdf
Address for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/6540/Petru_Nastupnicka_strategie.pdf
Address within Manager
https://is.vsfs.cz/auth/publication/6540/Petru_Nastupnicka_strategie.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/6540/Petru_Nastupnicka_strategie.pdf?info
Uploaded/Created
Fri 9. 2. 2018 09:26, PhDr. Jan Emmer

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person PhDr. Jan Emmer, učo 13071
  • a concrete person doc. Ing. Naděžda Petrů, Ph.D., učo 9895
Attributes
 

Petru_Nastupnicka_strategie.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/6540/Petru_Nastupnicka_strategie.pdf
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/6540/Petru_Nastupnicka_strategie.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
3,4 MB
Hash md5
ce1ecd4a365580322884522823c159df
Uploaded/Created
Fri 9. 2. 2018 09:26

Petru_Nastupnicka_strategie.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/6540/Petru_Nastupnicka_strategie.txt
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/6540/Petru_Nastupnicka_strategie.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
279,1 KB
Hash md5
4840f7545ba208fbdc94a77071688551
Uploaded/Created
Fri 9. 2. 2018 09:27
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 17. 10. 2021 14:10