LEGIERSKÁ, Yvona a Jan MERTL. Příjmy ze závislé činnosti a mezinárodní zdanění. Acta Sting, Brno, vydáno elektronicky on line: Akademie Sting , Brno-Jundrov, 2018, roč. 2017, č. 4, s. 21-34. ISSN 1805-6873.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Příjmy ze závislé činnosti a mezinárodní zdanění
Název česky Příjmy ze závislé činnosti a mezinárodní zdanění
Název anglicky Income from dependent activity and international taxation
Autoři LEGIERSKÁ, Yvona (203 Česká republika, garant, domácí) a Jan MERTL (203 Česká republika, domácí).
Vydání Acta Sting, Brno, vydáno elektronicky on line, Akademie Sting , Brno-Jundrov, 2018, 1805-6873.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50206 Finance
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/04274644:_____/18:#0000330
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky daň z příjmů, příjmy ze závislé činnosti, daňový domicil, smlouva o zamezení dvojího zdanění, lodník
Klíčová slova anglicky Income tax; income from dependent activity; tax domicile; double tax treaty; boatman
Štítky AR 2017-2018, ERIH, ERIH PLUS, RIV_2019, xJ4
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 18. 3. 2019 09:40.
Anotace
Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění vymezují pravidla, v jaké zemi budou placeny daně, pokud budou jejich poplatníkům plynout příjmy ze zdrojů v zahraničí. Z tohoto pohledu se příspěvek zabývá příjmy ze závislé činnosti. Ty jsou odváděny zpravidla v zemi, kde má zaměstnavatel sídlo. Existují však ojedinělé výjimky, u nichž platí pravidlo, že zaměstnanec přiznává a odvádí daně v zemi, kde má tzv. domicil. To se týká příjmů českých lodníků zaměstnaných v Nizozemském království. Finanční správa ČR je začala před rokem vyzývat k podání daňového přiznání a zaplacení daní. Cílem příspěvku je navrhnout řešení problematiky, která uvrhla stovky českých občanů a jejich rodin do velmi nepříznivé sociální situace. Výsledkem je návrh změny smlouvy, která byla uzavřena s Nizozemským královstvím v roce 1974 ve zcela jiných ekonomických podmínkách tehdejšího Československa, nebo úprava příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů.
Anotace anglicky
International treaties about double tax prevention define the rules in which countries taxes will be paid if their taxpayers receive income from sources abroad. From this perspective, the paper deals with income from dependent activity. These are usually paid out in the country where the employer has its home. However, there are rare exceptions to which the rule applies that an employee accepts and pays taxes in a country where he has so called domicile. This issue concerns the income of Czech boatmen employed in the Kingdom of the Netherlands. The Financial administration of the Czech Republic has begun a year ago asking the boatmen to fill-in a tax return and to pay taxes. The aim of the paper is to propose a solution to this problem, which has cast hundreds of Czech citizens and their families into a very unfavorable social situation. The result is a draft amendment to a treaty that was concluded with the Kingdom of the Netherlands in 1974 under completely different economic conditions of the then Czechoslovakia, or an amendment to the relevant provisions of the Income Tax Act.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
acta4_2017_web.pdf   Verze souboru Legierská, Y. 12. 3. 2018

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. Jan Mertl, Ph.D., učo 17746
  • osoba Ing. Yvona Legierská, Ph.D., učo 21511
  • osoba Ing. Dominika Moravcová, učo 21787
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 27. 10. 2020 22:22