VOSTATEK, Jaroslav. Cesty rozvoje osobních penzí. Pojistné rozpravy : pojistně teoretický bulletin, Praha: Česká asociace pojišťoven, 2017, Neuveden, č. 34, s. 34-42. ISSN 0862-6162.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Cesty rozvoje osobních penzí
Název česky Cesty rozvoje osobních penzí
Název anglicky Personal Pensions: Development Options
Autoři VOSTATEK, Jaroslav (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Pojistné rozpravy : pojistně teoretický bulletin, Praha, Česká asociace pojišťoven, 2017, 0862-6162.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50206 Finance
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/04274644:_____/17:#0000312
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky Osobní penze, daňové režimy, individuální spořící účty, penzijní mezera, doživotní důchod
Klíčová slova anglicky Personal pensions; tax regimes; individual savings accounts; pension gap; annuities
Štítky AR 2017-2018, RIV_2018, xJ6
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 3. 4. 2018 08:57.
Anotace
Osobní penze mají rozdílnou úlohu v různých sociálních modelech. V liberálním a v sociálně-demokratickém modelu nemá místo státní podpora osobních penzí a ostatních finančních produktů. Konzervativní penzijní model využívá odpočty pojistného od základu progresívní daně z příjmů a plného zdanění výplat (daňový režim EET). V podmínkách (české) rovné daně z příjmů je podstatně jednodušším řešením daňový režim TEE. Prostor pro osobní penze v jednotlivých zemích je dán jak existující penzijní mezerou zbývající po veřejných a zaměstnaneckých penzích, tak i kvalitou nabízených produktů osobních penzí, která je podstatně ovlivněna jejich cenou a srozumitelností pro klienty. Je patrná tendence k využívání kolektivních příspěvkově definovaných (CDC) produktů. Soukromý sektor není schopen efektivně poskytovat doživotní penze – a jediným řešením je využívat státní penzijní společnosti. O mnoho lepší není nabídka jednoduchých spořících produktů – i zde jde podstatnou měrou o to, jakou roli má sehrát státní penzijní společnost (britského či švédského typu) a jakých produktů má k tomu využít. Zřetelnou tendencí zde je integrace původních osobních penzí s investicemi do bydlení, nebo s individuálními spořicími účty. Český systém osobních penzí je chaotický a neústavní; neexistují stejné podmínky pro všechny produkty, jejich poskytovatele i klienty, včetně zaměstnavatelů. Minimálním reformním programem je sjednocení daňových režimů na TEE, kdy jsou příspěvky po zdanění a výplaty se nezdaňují.
Anotace anglicky
Personal pensions play distinct roles under different welfare regimes. Under the liberal and social-democratic régime there is no place for state support of personal pensions and other financial products. The conservative pension régime utilizes the deductions of the contributions from the progressive income tax base and the full taxation of the benefits (EET tax regime). Under the (Czech) flat-rate income tax, the TEE tax regime is much simpler. The room for the personal pensions in individual countries depends on the existing pension gap left after the public and occupational pensions and on the quality of the personal pension products, which is substantially influenced of their price and comprehensiveness for the clients. There is a visible tendency to use the collective defined contribution (CDC) products. The private sector is not able to provide life annuities – and there is the only solution to use a state pension institution. Not much better is the supply of simple savings products – also here it is important to define the role of the state pension institution (of the British or Swedish type) and the choice of their products. There are also tendencies to integrate original personal pensions with housing investments or with individual savings accounts. The Czech system of personal pensions is chaotic and non-constitutional; there are no equal conditions pro all products, their providers and clients, including employers. A minimum reform programme is the unification of the tax regimes to the TEE one, where the contributions have been taxed and the pay-outs are not taxed.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Vostatek_Cesty_rozvoje_osobnich_penzi_archiv-2017-34.pdf   Verze souboru Vostatek, J. 29. 3. 2018

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/6627/Vostatek_Cesty_rozvoje_osobnich_penzi_archiv-2017-34.pdf
Adresa ze světa
https://is.vsfs.cz/publication/6627/Vostatek_Cesty_rozvoje_osobnich_penzi_archiv-2017-34.pdf
Adresa do Správce
https://is.vsfs.cz/auth/publication/6627/Vostatek_Cesty_rozvoje_osobnich_penzi_archiv-2017-34.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.vsfs.cz/publication/6627/Vostatek_Cesty_rozvoje_osobnich_penzi_archiv-2017-34.pdf?info
Vloženo
Čt 29. 3. 2018 23:50

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc., učo 16411
  • osoba Ing. Dominika Moravcová, učo 21787
Atributy
 

Vostatek_Cesty_rozvoje_osobnich_penzi_archiv-2017-34.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/6627/Vostatek_Cesty_rozvoje_osobnich_penzi_archiv-2017-34.pdf
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/6627/Vostatek_Cesty_rozvoje_osobnich_penzi_archiv-2017-34.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
2,1 MB
Hash md5
ef215e75b3e3cee4327671beb19cb5ab
Vloženo
Čt 29. 3. 2018 23:50

Vostatek_Cesty_rozvoje_osobnich_penzi_archiv-2017-34.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/6627/Vostatek_Cesty_rozvoje_osobnich_penzi_archiv-2017-34.txt
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/6627/Vostatek_Cesty_rozvoje_osobnich_penzi_archiv-2017-34.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
328,1 KB
Hash md5
0655b9c59a9c2a7018409fde6c6444f9
Vloženo
Čt 29. 3. 2018 23:51
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 26. 10. 2020 14:35