PORADA, Viktor a Jiří STRAUS. FORENSIC BIOMECHANICS. Criminalistic and Forensic Application. 1. vyd. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. 235 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-168-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název FORENSIC BIOMECHANICS. Criminalistic and Forensic Application.
Název česky Forenzní biomechanika. Kriminalistické a forenzní aplikace
Autoři PORADA, Viktor (203 Česká republika, garant, domácí) a Jiří STRAUS (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Prague, 235 s. SCIENCEpress, 2018.
Nakladatel Vysoká škola finanční a správní, a. s.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50502 Criminology, penology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/04274644:_____/18:#0000338
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
ISBN 978-80-7408-168-2
Klíčová slova česky Forenzní biomechanika, kriminalistika, aplikace
Klíčová slova anglicky Forensic biomechanics; Criminalistic; Application
Štítky AR 2017-2018, RIV_2019, xB2
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 18. 4. 2019 10:32.
Anotace
Forensic Biomechanics is a young forensic science, its short axis of development has undergone a rapid expansion and the future appears to be a discipline that also, for example, will help to better and more intensive fighting crime. Forensic biomechanics solve issues and problems that can not be answered by any other forensic science. Biomechanics is defined as an interdisciplinary science focused mainly on studying the mechanical structure and mechanical behaviour of living systems and their interactions with the environment. The book analyzed the most frequent questions the theory of forensic biomechanics. Biomechanical content trasologických stop and prediction of height stop people from locomotion. Extensive measurements on large files has shown that physical height of the person is a significant length and width of bare feet, the length and width of the shoe length and width of the track shoes and can be relatively accurately calculated probable body height according to these parameters. Mechanical extreme dynamic loads organism. These are typically situations where the attacker attacks the victim punches, stick or other hard object. Most often, the attack is directed at the victim's head. In the case of these biomechanical analysis, an assessment of whether the contested person died immediately or some time survived and theoretically it would be possible to save her. In principle, it is important to identify and quantify important threshold for survival in extreme mechanical loads victim's head; Biomechanical assessment of falls from a height of victims, most of the windows of the house. Sometimes it happens that the aggressor attacked the victim and intend to kill her thrown out of the window and the investigation is prevented that fell victim herself, or some accident. Biomechanical analysis can assess whether the person dropped out alone, without foreign fault or whether it was at the moment of falling granted power pulse, and thus it had been fired (or could even bounce). It is to assess the geometry and kinematics of the center of gravity in the fall as an open kinematic chain;
Anotace česky
Forenzní biomechanika je mladá forenzní věda, za svou krátkou vývojovou osu prodělala velký rozmach a do budoucna se jeví jako disciplína, která také například dopomůže k lepšímu a intenzivnějšímu boji se zločinem. Forenzní biomechanika řeší otázky a problémy, na které nelze odpovědět žádná jiná forenzní věda. Biomechanika je definována jako interdisciplinární věda, zabývající se především studiem mechanické struktury a mechanického chování živých systémů a jejich interakcí s okolím. V knize jsou rozebrány nejfrekventovanější otázky teorie forenzní biomechaniky. Biomechanický obsah trasologických stop a predikce tělesné výšky osoby ze stop lokomoce. Rozsáhlým měřením na velkých souborech bylo prokázáno, že tělesná výška osoby je signifikantní s délkou a šířkou bosé nohy, délkou a šířkou obuvi, délkou a šířkou stopy obuvi a je možné poměrně přesně vypočítat pravděpodobnou tělesnou výšku podle těchto parametrů. Mechanické extrémní dynamické zatěžování organismu. Jedná se většinou o situace, kdy útočník napadne oběť úderem pěstí, holí nebo jiným pevným předmětem. Nejčastěji je útok směřován na hlavu oběti. V případě těchto biomechanických analýz se jedná o posouzení skutečnosti, zda napadená osoba zemřela ihned nebo nějaký čas přežívala a teoreticky by bylo možné ji zachránit. Principiálně je důležité stanovit a kvantifikovat hranici důležitou pro přežití při mechanickém extrémním zatížením hlavy oběti; Biomechanické posouzení pádů obětí z výšky, nejčastěji z okna domu. Občas se stává, že agresor napadne oběť a v úmyslu ji usmrtit ji vyhodí z okna a při vyšetřování se brání tím, že oběť vypadla sama nebo nějakou nešťastnou náhodou. Biomechanická analýza může posoudit otázku, zda osoba vypadla sama, bez cizího zavinění, nebo zda jí byl v okamžiku vypadnutí udělen silový impuls, a tedy ji někdo vyhodil (případně se mohla i odrazit). Jde o posouzení geometrie a kinematiky těžiště těla při pádu jako otevřeného kinematického řetězce;
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
PORADA_STRAUS.pdf   Verze souboru Emmer, J. 25. 5. 2018

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/6682/PORADA_STRAUS.pdf
Adresa ze světa
https://is.vsfs.cz/publication/6682/PORADA_STRAUS.pdf
Adresa do Správce
https://is.vsfs.cz/auth/publication/6682/PORADA_STRAUS.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.vsfs.cz/publication/6682/PORADA_STRAUS.pdf?info
Vloženo
Pá 25. 5. 2018 13:38, PhDr. Jan Emmer

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Bc. Jan Peterec, učo 24999
  • osoba prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc., učo 28431
  • osoba prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., učo 31366
Atributy
 

PORADA_STRAUS.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/6682/PORADA_STRAUS.pdf
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/6682/PORADA_STRAUS.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
8,5 MB
Hash md5
458d97f3a4ccc9e8143aac234fa010e3
Vloženo
Pá 25. 5. 2018 13:38

PORADA_STRAUS.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/6682/PORADA_STRAUS.txt
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/6682/PORADA_STRAUS.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
509 KB
Hash md5
039956b5bc3230fc8eb0c72988a3de45
Vloženo
Pá 25. 5. 2018 13:39
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 7. 5. 2021 02:29