PORADA, Viktor and Jiří STRAUS. FORENSIC BIOMECHANICS. Criminalistic and Forensic Application. 1st ed. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. 235 pp. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-168-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name FORENSIC BIOMECHANICS. Criminalistic and Forensic Application.
Name in Czech Forenzní biomechanika. Kriminalistické a forenzní aplikace
Authors PORADA, Viktor (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jiří STRAUS (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Prague, 235 pp. SCIENCEpress, 2018.
Publisher Vysoká škola finanční a správní, a. s.
Other information
Original language English
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50502 Criminology, penology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/04274644:_____/18:#0000338
Organization unit University of Finance and Administration
ISBN 978-80-7408-168-2
Keywords (in Czech) Forenzní biomechanika, kriminalistika, aplikace
Keywords in English Forensic biomechanics; Criminalistic; Application
Tags AR 2017-2018, RIV_2019, xB2
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Changed: 18. 4. 2019 10:32.
Abstract
Forensic Biomechanics is a young forensic science, its short axis of development has undergone a rapid expansion and the future appears to be a discipline that also, for example, will help to better and more intensive fighting crime. Forensic biomechanics solve issues and problems that can not be answered by any other forensic science. Biomechanics is defined as an interdisciplinary science focused mainly on studying the mechanical structure and mechanical behaviour of living systems and their interactions with the environment. The book analyzed the most frequent questions the theory of forensic biomechanics. Biomechanical content trasologických stop and prediction of height stop people from locomotion. Extensive measurements on large files has shown that physical height of the person is a significant length and width of bare feet, the length and width of the shoe length and width of the track shoes and can be relatively accurately calculated probable body height according to these parameters. Mechanical extreme dynamic loads organism. These are typically situations where the attacker attacks the victim punches, stick or other hard object. Most often, the attack is directed at the victim's head. In the case of these biomechanical analysis, an assessment of whether the contested person died immediately or some time survived and theoretically it would be possible to save her. In principle, it is important to identify and quantify important threshold for survival in extreme mechanical loads victim's head; Biomechanical assessment of falls from a height of victims, most of the windows of the house. Sometimes it happens that the aggressor attacked the victim and intend to kill her thrown out of the window and the investigation is prevented that fell victim herself, or some accident. Biomechanical analysis can assess whether the person dropped out alone, without foreign fault or whether it was at the moment of falling granted power pulse, and thus it had been fired (or could even bounce). It is to assess the geometry and kinematics of the center of gravity in the fall as an open kinematic chain;
Abstract (in Czech)
Forenzní biomechanika je mladá forenzní věda, za svou krátkou vývojovou osu prodělala velký rozmach a do budoucna se jeví jako disciplína, která také například dopomůže k lepšímu a intenzivnějšímu boji se zločinem. Forenzní biomechanika řeší otázky a problémy, na které nelze odpovědět žádná jiná forenzní věda. Biomechanika je definována jako interdisciplinární věda, zabývající se především studiem mechanické struktury a mechanického chování živých systémů a jejich interakcí s okolím. V knize jsou rozebrány nejfrekventovanější otázky teorie forenzní biomechaniky. Biomechanický obsah trasologických stop a predikce tělesné výšky osoby ze stop lokomoce. Rozsáhlým měřením na velkých souborech bylo prokázáno, že tělesná výška osoby je signifikantní s délkou a šířkou bosé nohy, délkou a šířkou obuvi, délkou a šířkou stopy obuvi a je možné poměrně přesně vypočítat pravděpodobnou tělesnou výšku podle těchto parametrů. Mechanické extrémní dynamické zatěžování organismu. Jedná se většinou o situace, kdy útočník napadne oběť úderem pěstí, holí nebo jiným pevným předmětem. Nejčastěji je útok směřován na hlavu oběti. V případě těchto biomechanických analýz se jedná o posouzení skutečnosti, zda napadená osoba zemřela ihned nebo nějaký čas přežívala a teoreticky by bylo možné ji zachránit. Principiálně je důležité stanovit a kvantifikovat hranici důležitou pro přežití při mechanickém extrémním zatížením hlavy oběti; Biomechanické posouzení pádů obětí z výšky, nejčastěji z okna domu. Občas se stává, že agresor napadne oběť a v úmyslu ji usmrtit ji vyhodí z okna a při vyšetřování se brání tím, že oběť vypadla sama nebo nějakou nešťastnou náhodou. Biomechanická analýza může posoudit otázku, zda osoba vypadla sama, bez cizího zavinění, nebo zda jí byl v okamžiku vypadnutí udělen silový impuls, a tedy ji někdo vyhodil (případně se mohla i odrazit). Jde o posouzení geometrie a kinematiky těžiště těla při pádu jako otevřeného kinematického řetězce;
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
PORADA_STRAUS.pdf   File version Emmer, J. 25. 5. 2018

Properties

Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/6682/PORADA_STRAUS.pdf
Address for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/6682/PORADA_STRAUS.pdf
Address within Manager
https://is.vsfs.cz/auth/publication/6682/PORADA_STRAUS.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/6682/PORADA_STRAUS.pdf?info
Uploaded/Created
Fri 25. 5. 2018 13:38, PhDr. Jan Emmer

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Bc. Jan Peterec, učo 24999
  • a concrete person prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc., učo 28431
  • a concrete person prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., učo 31366
Attributes
 

PORADA_STRAUS.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/6682/PORADA_STRAUS.pdf
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/6682/PORADA_STRAUS.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
8,5 MB
Hash md5
458d97f3a4ccc9e8143aac234fa010e3
Uploaded/Created
Fri 25. 5. 2018 13:38

PORADA_STRAUS.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/6682/PORADA_STRAUS.txt
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/6682/PORADA_STRAUS.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
509 KB
Hash md5
039956b5bc3230fc8eb0c72988a3de45
Uploaded/Created
Fri 25. 5. 2018 13:39
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 17. 10. 2021 14:33