Informační systém VŠFS
STRAUS, Jiří a Jiří JONÁK. Biomechanická analýza videozáznamu – teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018. 102 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-169-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Biomechanická analýza videozáznamu – teorie a praxe.
Název česky Biomechanická analýza videozáznamu – teorie a praxe.
Název anglicky Biomechanical analysis of video recording - theory and practice.
Autoři STRAUS, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí) a Jiří JONÁK (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. Praha, 102 s. SCIENCEpress, 2018.
Nakladatel Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50502 Criminology, penology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/04274644:_____/18:#0000359
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
ISBN 978-80-7408-169-9
Klíčová slova česky Kriminalistika, forenzní biomechanika, bezpečnostní kamera, lineární perspektiva
Klíčová slova anglicky Criminology; forensic biomechanics; security camera; linear perspective
Štítky AR 2017-2018, RIV_2019, unor_2019_o, unor_o, xB2
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 11. 3. 2019 10:32.
Anotace
Kniha seznamuje s možností zpracování videozáznamu z kamerového systému pro potřeby forenzní praxe. Kniha je rozdělena na teoretickou a praktickou část V teoretické části autoři popisují podstatu vědeckého přístupu. Ve druhé části je ukázka praktických aplikací na konkrétních případech. Přesnost výpočtu je závislá na kvalitě videozáznamu a přesnosti měření na místě činu. Použité metody jsou dostatečně přesné a mohou být návodem pro další využití ve forenzní biomechanice.
Anotace anglicky
The book introduces the ability to process video from a camera system for forensic practice. The book is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part, the authors describe the essence of the scientific approach. The second part is a demonstration of practical applications on specific cases. The accuracy of the calculation depends on the quality of the video and the accuracy of the measurement at the crime scene. The methods used are sufficiently precise and can be a guide for further use in forensic biomechanics.
Zobrazeno: 26. 9. 2022 17:35