STRAUS, Jiří and Jiří JONÁK. Biomechanická analýza videozáznamu – teorie a praxe. (Biomechanical analysis of video recording - theory and practice.). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018. 102 pp. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-169-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Biomechanická analýza videozáznamu – teorie a praxe.
Name in Czech Biomechanická analýza videozáznamu – teorie a praxe.
Name (in English) Biomechanical analysis of video recording - theory and practice.
Authors STRAUS, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jiří JONÁK (203 Czech Republic).
Edition 1. vyd. Praha, 102 pp. SCIENCEpress, 2018.
Publisher Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50502 Criminology, penology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/04274644:_____/18:#0000359
Organization unit University of Finance and Administration
ISBN 978-80-7408-169-9
Keywords (in Czech) Kriminalistika, forenzní biomechanika, bezpečnostní kamera, lineární perspektiva
Keywords in English Criminology; forensic biomechanics; security camera; linear perspective
Tags AR 2017-2018, RIV_2019, unor_2019_o, unor_o, xB2
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Changed: 11. 3. 2019 10:32.
Abstract
Kniha seznamuje s možností zpracování videozáznamu z kamerového systému pro potřeby forenzní praxe. Kniha je rozdělena na teoretickou a praktickou část V teoretické části autoři popisují podstatu vědeckého přístupu. Ve druhé části je ukázka praktických aplikací na konkrétních případech. Přesnost výpočtu je závislá na kvalitě videozáznamu a přesnosti měření na místě činu. Použité metody jsou dostatečně přesné a mohou být návodem pro další využití ve forenzní biomechanice.
Abstract (in English)
The book introduces the ability to process video from a camera system for forensic practice. The book is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part, the authors describe the essence of the scientific approach. The second part is a demonstration of practical applications on specific cases. The accuracy of the calculation depends on the quality of the video and the accuracy of the measurement at the crime scene. The methods used are sufficiently precise and can be a guide for further use in forensic biomechanics.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Straus_-_BIOMECHANICKA_ANALYZA_VIDEOZAZNAMU.pdf Licence Creative Commons  File version Emmer, J. 14. 9. 2018

Properties

Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/6868/Straus_-_BIOMECHANICKA_ANALYZA_VIDEOZAZNAMU.pdf
Address for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/6868/Straus_-_BIOMECHANICKA_ANALYZA_VIDEOZAZNAMU.pdf
Address within Manager
https://is.vsfs.cz/auth/publication/6868/Straus_-_BIOMECHANICKA_ANALYZA_VIDEOZAZNAMU.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/6868/Straus_-_BIOMECHANICKA_ANALYZA_VIDEOZAZNAMU.pdf?info
Uploaded/Created
Fri 14. 9. 2018 14:27, PhDr. Jan Emmer

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Bc. Jan Peterec, učo 24999
  • a concrete person prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc., učo 28431
  • a concrete person doc. Ing. Jiří Jonák, PhD., učo 35126
Attributes
 

Straus_-_BIOMECHANICKA_ANALYZA_VIDEOZAZNAMU.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/6868/Straus_-_BIOMECHANICKA_ANALYZA_VIDEOZAZNAMU.pdf
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/6868/Straus_-_BIOMECHANICKA_ANALYZA_VIDEOZAZNAMU.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
11,1 MB
Hash md5
7b7b42276b1d5eb54b50fab0d13ca508
Uploaded/Created
Fri 14. 9. 2018 14:27

Straus_-_BIOMECHANICKA_ANALYZA_VIDEOZAZNAMU.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/6868/Straus_-_BIOMECHANICKA_ANALYZA_VIDEOZAZNAMU.txt
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/6868/Straus_-_BIOMECHANICKA_ANALYZA_VIDEOZAZNAMU.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
135,4 KB
Hash md5
4e74ebb08ff15bce357b937f960dfcf9
Uploaded/Created
Fri 14. 9. 2018 14:27
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 30. 9. 2022 20:32