Informační systém VŠFS
STRAUS, Jiří and Jiří JONÁK. Biomechanická analýza videozáznamu – teorie a praxe. (Biomechanical analysis of video recording - theory and practice.). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018. 102 pp. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-169-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Biomechanická analýza videozáznamu – teorie a praxe.
Name in Czech Biomechanická analýza videozáznamu – teorie a praxe.
Name (in English) Biomechanical analysis of video recording - theory and practice.
Authors STRAUS, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jiří JONÁK (203 Czech Republic).
Edition 1. vyd. Praha, 102 pp. SCIENCEpress, 2018.
Publisher Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50502 Criminology, penology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/04274644:_____/18:#0000359
Organization unit University of Finance and Administration
ISBN 978-80-7408-169-9
Keywords (in Czech) Kriminalistika, forenzní biomechanika, bezpečnostní kamera, lineární perspektiva
Keywords in English Criminology; forensic biomechanics; security camera; linear perspective
Tags AR 2017-2018, RIV_2019, unor_2019_o, unor_o, xB2
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Changed: 11. 3. 2019 10:32.
Abstract
Kniha seznamuje s možností zpracování videozáznamu z kamerového systému pro potřeby forenzní praxe. Kniha je rozdělena na teoretickou a praktickou část V teoretické části autoři popisují podstatu vědeckého přístupu. Ve druhé části je ukázka praktických aplikací na konkrétních případech. Přesnost výpočtu je závislá na kvalitě videozáznamu a přesnosti měření na místě činu. Použité metody jsou dostatečně přesné a mohou být návodem pro další využití ve forenzní biomechanice.
Abstract (in English)
The book introduces the ability to process video from a camera system for forensic practice. The book is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part, the authors describe the essence of the scientific approach. The second part is a demonstration of practical applications on specific cases. The accuracy of the calculation depends on the quality of the video and the accuracy of the measurement at the crime scene. The methods used are sufficiently precise and can be a guide for further use in forensic biomechanics.
Displayed: 30. 9. 2022 21:39